HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

User Tag List

Trang 1 trong 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Kết quả từ 1 tới 10 trên 33
 1. #1
  Ngày gia nhập
  Jul 2009
  Bài gửi
  590
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  0
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và một số vấn đề cần chú ý

  Lâu nay, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam luôn triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng tư sản, phản động, xuyên tạc, bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.

  Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm cuối thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội coi đây là "thời cơ vàng" để đẩy tới chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tấn công toàn diện vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam với tham vọng loại bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực khỏi đời sống chính trị thế giới như cựu Tổng thống Mỹ R.Ních-xơn từng tuyên bố: "1999 - chiến thắng (Việt Nam) không cần chiến tranh".

  * Các thủ đoạn hiện nay:
  Chúng cố tình rêu rao rằng, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta ưa dùng bạo lực, say máu chiến tranh nên đã đưa cả dân tộc vào con đường “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”… (trong khi đó chúng không hề nói gì đến vị “thiên thần” Mỹ tại sao có mặt tại Việt Nam, tại sao Việt Nam không thể thống nhất trong hòa bình ngay cả khi Nhà nước ta đã thành lập cả Ban Thống nhất để nỗ lực kêu gọi mọi nỗ lực hòa bình - PN) Bằng thủ đoạn thâm độc này, kẻ thù đã làm cho không ít người, nhất là các thế hệ trẻ mơ hồ, hoài nghi, giảm sút niềm tin vào Đảng, Bác Hồ.

  Đặc biệt, kẻ thù mở chiến dịch phản tuyên truyền vu khống để "hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh" bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất, như dựng chuyện đời tư để bôi nhọ Người; phát tán nhiều tài liệu tuyên truyền phản động, bằng nhiều phương tiện khác nhau như: sách, báo, đài truyền thanh, truyền hình, Internet, rỉ tai truyền miệng, tranh ảnh… làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin, hoài nghi về Lãnh tụ kính yêu của mình, nhân dân phân tâm, mất niềm tin vào Đảng do Người thành lập. Chúng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trắng trợn bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước ta.


  * Các thủ đoạn đến hẹn lại lên mỗi kỳ Đại hội:
  1. Slogan: “Đại hội XI là Đại hội cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam”. (hễ cứ có Đại hội là có slogan này)
  2. Tung các bài về cơ cấu nhân sự, dự kiến cách thành viên Bộ Chính trị. Tung các bài viết về Phân chia quyền lực Bắc – Trung – Nam. Phóng đại các nguy cơ mà Đảng ta nhân định. Tập trung vào các thiếu sót của Chính phủ nhằm hạ thấp uy tín, sức lãnh đạo của Đảng
  * Dự kiến một số vấn đề sẽ bị địch tập trung xuyên tạc, bóp méo.(Đưa thông tin trước để các bạn nắm rõ):

  Đại hội XI sắp tới có nhiều nội dung quan trọng cần được bàn thảo, quyết định; để tập trung và dành nhiều thời gian để đại biểu Đại hội thảo luận, theo tinh thần đổi mới, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương và Trung ương đã biểu quyết thông qua các văn kiện trình Đại hội XI với một số thay đổi như sau:

  Báo cáo chính trị (trong đó bao gồm cả phần phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và công tác xây dựng Đảng; không trình Đại hội các báo cáo riêng về những vấn đề này).

  Riêng Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (Ban Chấp hành Trung ương sẽ quyết định có hay không có báo cáo này tại Hội nghị Trung ương 11).

  Về thời gian Đại hội: Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) và bảo đảm cho việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII được tiến hành thuận lợi và đúng luật (bầu cử Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra vào quý 2.2011) , Trung ương đã thảo luận và biểu quyết quyết định thời gian tổ chức Đại hội XI của Đảng vào nửa đầu tháng 01/2011.

  Về vấn đề bổ sung Cương lĩnh năm 1991:Chỉ bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 chứ không thay đổi Cương lĩnh năm 1991.

  Lý do bổ sung, phát triển Cương lĩnh:
  do tình hình thực tiễn thế giới và trong nước những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX và với nhận thức ở thời điểm đó, một số vấn đề trong Cương lĩnh năm 1991 đến nay cần được bổ sung, phát triển. Mặt khác, thực tiễn hơn 20 năm đổi mới của đất nước cũng đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, đồng thời tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận vững chắc trong xã hội.

  Việc tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991 là theo quyết định của Đại hội X. Đại hội X không đặt vấn đề sửa đổi Cương lĩnh 1991 với hàm nghĩa sửa đổi những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh năm 1991. Việc bổ sung và phát triển phải trên cơ sở những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh năm 1991; sửa chữa, bổ sung hoặc biên tập lại những nội dung, những đoạn trong Cương lĩnh đến nay không còn phù hợp; bổ sung những nhận thức mới đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (từ khoá VII đến khoá X) kết luận, những nội dung đã rõ, đã chín, được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh là đúng..

  Cương lĩnh là tuyên ngôn chính trị của Đảng, mang tầm định hướng chiến lược về con đường phát triển của đất nước trong cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời trên nền định hướng chung đó, Cương lĩnh cũng cần nêu mục tiêu phấn đấu cho chặng đường một số năm tới (dự kiến đến khoảng giữa thế kỷ XXI)như cách của Cương lĩnh năm 1991, như vậy mới có ý nghĩa thực tiễn thiết thực và có sức động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân một cách mạnh mẽ.

  Về tên gọi của Cương lĩnh bổ sung, phát triển: Đại hội X không đặt vấn đề viết lại Cương lĩnh mà chỉ bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991, vì vậy vẫn giữ tên gọi của Cương Lĩnh. Qua thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tên gọi Cương lĩnh là “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

  Đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng: Xoay quanh đặc trưng nói về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, Trung ương thảo luận và nhấn mạnh: Dân chủ là mục tiêu, là động lực, phản ánh bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là nguyện vọng thiết tha của Đảng và nhân dân ta. Qua thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị đưa “dân chủ” lên trước “công bằng”, Trung ương nhất trí tạm diễn đạt mục tiêu chung là: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các đặc trưng khác Đề cương thể hiện theo tinh thần Đại hội X.

  Về thời kỳ quá độ và mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ:

  Mục tiêu tổng quát: Theo tinh thần của Cương lĩnh năm 1991, Trung ương nhất trí tiếp tục xác định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ là: xây dựng xong về cơ bản các cơ sở ban đầu của chủ nghĩa xã hội cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng; về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, con người.

  Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình lâu dài, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong nước và thế giới, phân kỳ như thế nào là vấn đề rất khó và phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy chưa nên và chưa thể xác định các mốc cụ thể của toàn bộ con đường này. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tiễn ở nước ta, hầu hết các ý kiến đồng tình là cần xác định mục tiêu: Đến giữa thế kỷ XXI nước ta phải hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá để trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần nghiên cứu và làm rõ hơn các tiêu chí phản ánh mục tiêu này.

  Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Về căn bản, Trung ương nhất trí, cần căn cứ tinh thần Đại hội IX và Đại hội X, khẳng định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,

  Về sở hữu và thành phần kinh tế: Đa số Trung ương tán thành nội dung Đề cương ghi như Văn kiện Đại hội X: “Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế:


  Về Chiến lược 2011 – 2020: Mục tiêu tổng quát được nêu như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có trình độ phát triển trung bình; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề để phát triển cao hơn trong các thời kỳ chiến lược sau; phấn đấu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.Nước công nghiệp có trình độ trung bình được xác đinh theo các tiêu chí sau:
  1. GDP bình quân đầu người đạt từ 3000 - 5000 đô la Mỹ/đầu người (năm 2020, dự kiến Việt Nam đạt trên 3000 đô la Mỹ);
  2. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP từ 10 – 20% (Việt Nam dự kiến là 15%);
  3. Tỷ trọng công nghiệp chế tạo trong giá trị sản xuất công nghiệp 40 - 50% (Việt Nam dự kiến là 40%);
  4. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội từ 30 - 45% (Việt Nam dự kiến khoảng 30%);
  5. Tỷ lệ sử dụng Internet trên dân số 25% (Việt Nam dự kiến trên 30%);
  6. Số bác sỹ trên 1 vạn dân 8 - 10 (Việt Nam dự kiến là 9);
  7. Tuổi thọ trung bình trên 70 tuổi (Việt Nam dự kiến trên 75 tuổi)
  8. Chỉ số phát triển con người 0,502 - 0,798 (Việt Nam dự kiến là trên 0,750);
  9. Tỷ lệ che phủ rừng 42% (Việt Nam dự kiến là 45%);
  10. Tỷ lệ đô thị hóa từ 50 - 60% (Việt Nam dự kiến trên 40%);
  11. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch 90 – 100% (Việt Nam dự kiến là 100% dân số đô thị và 85% dân số nông thôn),
  12. Hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ và hiện đại.
  Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa :
  Đảng lãnh đạo toàn xã hội và là Đảng cầm quyền, trong điều kiện có Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, phương thức lãnh đạo của Đảng phải chủ yếu bằng Nhà nước,

  Thực tiễn đặt ra sự cần thiết thực hiện cơ chế người đứng đầu các cấp uỷ Đảng ở địa phương phải là người đứng đầu chính quyền cùng cấp.

  thực hiện từng bước vững chắc nhân dân bầu người đứng đầu chính quyền địa phương một cách thật sự dân chủ và thực hiện cơ chế Đại hội Đảng các cấp ở địa phương trực tiếp bầu Bí thư cấp uỷ. Bí thư cấp uỷ Đảng ứng cử đảm nhận chức danh đứng đầu cơ quan chính quyền cùng cấp; nếu không được nhân dân tín nhiệm thì không tiếp tục làm Bí thư.

  Các tiêu chí trên được Tiểu ban Chiến lược đề xuất trên cơ sở tham khảo cách phân loại nước công nghiệp của các chuyên gia quốc tế (WB, các tổ chức quốc tế, một số nước khác) và số liệu của 20 nước trong giai đoạn công nghiệp hóa.

  Trên đây là những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ X, Từ nay đến Đại hội XI còn hơn một năm nữa. Hội nghị Trung ương lần thứ XI sẽ tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

  Thông tin về Đại hội được lấy từ trang tin Báo Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương: http://tuyengiao.vn/Home/tutuong/lyluanthuctientutuong/2009/7/11416.aspx#_ftn6
  Sửa bởi boyscout086 : 13-09-2009 lúc 04:10 PM
  [CENTER][B][U][URL="http://biengioilanhtho.gov.vn./"][COLOR=seagreen]biengioilanhtho.gov.vn[/COLOR][/URL][/U][/B][/CENTER]
  [CENTER][COLOR=black](Website chính thức của Việt Nam về biên giới lãnh thổ)[/COLOR][/CENTER]

  [CENTER][URL="http://hoangsa.org/forum/showthread.php?p=197760#post197760"][SIZE=3][COLOR=#ff0000]☭[/COLOR][COLOR=red][B]Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tình hình biển Đông [/B][/COLOR][COLOR=red]★[/COLOR][/SIZE][/URL][/CENTER]

 2. #2
  Ngày gia nhập
  Aug 2009
  Bài gửi
  20
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  0
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Hy vọng đại hội XI sẽ có những chuyển biến tích cực trong vấn đề dân chủ. Có dân chủ thì mới có tiến bộ xã hội, có dân chủ trong bầu cử mới có thể tìm được người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo. Tránh trường hợp như đại hội X, trước đại hội thì nói rất mạnh nhưng sau đó thì không ra gì (đầu voi đuôi chuột) thậm chí một số nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ hơn còn bị loại khỏi vòng chiến đấu. NGười dân Việt Nam cũng mong bộ chính trị sáng suốt quyết gạt bỏ những con yêu quái trong bộ máy lãnh đạo để người tài, tâm, đức không bị hãm hại có như vậy thì mới hợp với sự kiện Rồng thiêng xuất hiện.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  Jul 2009
  Bài gửi
  136
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  1
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Mong rằng đại hội XI thành công tốt đep. Mong rằng phe thân TQ trong đảng về nghỉ hưu hết
  [CENTER]Tôi không biết mình ở đâu, giữa 2 bờ chiến tuyến
  Chỉ biết rằng anh em ta cùng là người Việt Nam.
  Có sao không khi anh là cộng sản, tôi lại là người chống cộng
  Nhưng chúng ta lại cùng chung ý nguyện,
  Đòi lại Hoàng Sa, bảo vệ Trường Sa; thu non sông về một mối.
  Đó chính đó, chiến tuyến của chúng ta
  Anh em ta một bên chiến tuyến, tàu khựa một bên.
  [/CENTER]
  [RIGHT] MS'
  [/RIGHT]

 4. #4
  Ngày gia nhập
  Mar 2009
  Bài gửi
  1.049
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  12
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Về sở hữu và thành phần kinh tế: Đa số Trung ương tán thành nội dung Đề cương ghi như Văn kiện Đại hội X: “Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế:
  Ở Việt Nam chẳng có cái gì gọi là sở hữu :"toàn dân" cả.
  Chỉ có sở hữu tập thể, tư nhân....và 1 loại biết thể của sở hữu "toàn dân",
  Mong đến một ngày được là người tình của em !
  Phang em rồi mới thấy thường thôi!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  Jan 2009
  Bài gửi
  526
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  0
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Trích dẫn Nguyên văn bởi cocacola Xem Bài gửi
  Về sở hữu và thành phần kinh tế: Đa số Trung ương tán thành nội dung Đề cương ghi như Văn kiện Đại hội X: “Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế:
  Ở Việt Nam chẳng có cái gì gọi là sở hữu :"toàn dân" cả.
  Chỉ có sở hữu tập thể, tư nhân....và 1 loại biết thể của sở hữu "toàn dân",
  cái này đúng là pác ko biết thật , đúng là có sở hữu toàn dân
  nhưng do các cán bộ có trách nhiệm sở hữu , quản lý và ... xài giùm dân

 6. #6
  Ngày gia nhập
  Dec 2008
  Bài gửi
  339
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  1
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Trích dẫn Nguyên văn bởi cocacola Xem Bài gửi
  Về sở hữu và thành phần kinh tế: Đa số Trung ương tán thành nội dung Đề cương ghi như Văn kiện Đại hội X: “Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế:
  Ở Việt Nam chẳng có cái gì gọi là sở hữu :"toàn dân" cả.
  Chỉ có sở hữu tập thể, tư nhân....và 1 loại biết thể của sở hữu "toàn dân",
  Điều 17 hiến pháp 1992
  Điều 17:
  Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.
  http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=5195
  Trích dẫn Nguyên văn bởi zeroxo Xem Bài gửi
  cái này đúng là pác ko biết thật , đúng là có sở hữu toàn dân
  nhưng do các cán bộ có trách nhiệm sở hữu , quản lý và ... xài giùm dân
  Lưu ý 2 vị, đây không phải là box tán gẫu !
  Sửa bởi vaihe : 16-09-2009 lúc 01:16 AM
  __ __"|'
  __ __```___/\_/\_____===>
  __ __~~\________________/ ~~~~~~~

 7. #7
  Ngày gia nhập
  Jul 2009
  Bài gửi
  1.777
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  0
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Trích dẫn Nguyên văn bởi wateman Xem Bài gửi
  Hy vọng đại hội XI sẽ có những chuyển biến tích cực trong vấn đề dân chủ. Có dân chủ thì mới có tiến bộ xã hội, có dân chủ trong bầu cử mới có thể tìm được người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo. Tránh trường hợp như đại hội X, trước đại hội thì nói rất mạnh nhưng sau đó thì không ra gì (đầu voi đuôi chuột) thậm chí một số nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ hơn còn bị loại khỏi vòng chiến đấu. NGười dân Việt Nam cũng mong bộ chính trị sáng suốt quyết gạt bỏ những con yêu quái trong bộ máy lãnh đạo để người tài, tâm, đức không bị hãm hại có như vậy thì mới hợp với sự kiện Rồng thiêng xuất hiện.
  Dân Chủ thì sẽ có, nhưng có lẽ nó sẽ chuyển biến từ từ, chứ ko thể nào nhanh chóng dc. Hiện CP đang từ từ thực hiện Dân Chủ hóa, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó, chứ ko toàn bộ. Cứ từ từ bạn ah, có dân chủ thì có tiến bộ xh, nhưng xin cứ từ từ, VN mình mới thống nhất có hon 30 năm, trong khi thằng Mỹ cần tới gần 300 mới có dc nền dân chủ như ngày nay.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  Jul 2009
  Bài gửi
  1.777
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  0
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Trích dẫn Nguyên văn bởi vaihe Xem Bài gửi
  Trích dẫn Nguyên văn bởi cocacola Xem Bài gửi
  Về sở hữu và thành phần kinh tế: Đa số Trung ương tán thành nội dung Đề cương ghi như Văn kiện Đại hội X: “Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế:
  Ở Việt Nam chẳng có cái gì gọi là sở hữu :"toàn dân" cả.
  Chỉ có sở hữu tập thể, tư nhân....và 1 loại biết thể của sở hữu "toàn dân",
  Điều 17 hiến pháp 1992
  Điều 17:
  Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.
  http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=5195
  Trích dẫn Nguyên văn bởi zeroxo Xem Bài gửi
  cái này đúng là pác ko biết thật , đúng là có sở hữu toàn dân
  nhưng do các cán bộ có trách nhiệm sở hữu , quản lý và ... xài giùm dân
  Lưu ý 2 vị, đây không phải là box tán gẫu !
  họ nói cũng ko phải nói chơi đâu bạn ah. Đúng là luật quy định là sở hữu toàn dân. Nhưng ở một số nơi, đất dành cho dân bị chính quyền cướp làm của riêng, phân chia trong nội bộ. Đây chính là những con sâu làm bẩn đi 1 nồi canh đang ngon. Điển hình là, ở Bình Dương, khu đất mà Chính Quyền dành cho phường xây dựng nhưng khu nhà ở dành cho những ng` có thu nhập thấp. Nhưg những ai đi vào khu đó điều ko tin vào mắt mình. Toàn nhà lầu, xe hơi, tivi LCD,... Nếu chi là dân lao động, liệu họ có đủ tiền để mua những thứ đó ko. Trong khi truy ra, thì toàn là con cháu, họ hàng của những ng` dc phân công quản lý nhưng khu ấy. Thật đáng buồn, khi mà nha nước đang tìm cách hỗ trợ ng` nghèo, thì có những kẻ lợi dụng cái đó để mà ăn riêng, ăn trên sự khổ sở của đồng bào

 9. #9
  Ngày gia nhập
  Jul 2009
  Bài gửi
  156
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  0
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Bài này hay. Cần phải công khai, minh bạch, dân chủ hơn nữa, "cover" tất cả mọi đề tài vì mỗi khi có "khoảng trống" nào là bọn bán nước đội lốt "dân chủ" lại tích cực xuyên tạc.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  Dec 2008
  Bài gửi
  339
  Post Thanks / Like
  Tủ sách biển Đông
  1
  Uploads
  0
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Trích dẫn Nguyên văn bởi ohlala1985 Xem Bài gửi
  họ nói cũng ko phải nói chơi đâu bạn ah. Đúng là luật quy định là sở hữu toàn dân. Nhưng ở một số nơi, đất dành cho dân bị chính quyền cướp làm của riêng, phân chia trong nội bộ. Đây chính là những con sâu làm bẩn đi 1 nồi canh đang ngon. Điển hình là, ở Bình Dương, khu đất mà Chính Quyền dành cho phường xây dựng nhưng khu nhà ở dành cho những ng` có thu nhập thấp. Nhưg những ai đi vào khu đó điều ko tin vào mắt mình. Toàn nhà lầu, xe hơi, tivi LCD,... Nếu chi là dân lao động, liệu họ có đủ tiền để mua những thứ đó ko. Trong khi truy ra, thì toàn là con cháu, họ hàng của những ng` dc phân công quản lý nhưng khu ấy. Thật đáng buồn, khi mà nha nước đang tìm cách hỗ trợ ng` nghèo, thì có những kẻ lợi dụng cái đó để mà ăn riêng, ăn trên sự khổ sở của đồng bào
  Ta sắp có những chuyển biến tốt, nếu đúng dự kiến năm 2010 Việt Nam sẽ có luật bảo vệ nhân chứng, khi có luật đó sẽ hóa giải tấm lý lo ngại, e dè ... và tạo cho mọi người có tinh thần thẳng thắn tố giác, đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
  __ __"|'
  __ __```___/\_/\_____===>
  __ __~~\________________/ ~~~~~~~

Trang 1 trong 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Bookmarks

Quyền hạn Gửi bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài của mình
 •