http://www.youtube.com/watch?v=8ygbk...embedded#t=285

Các bác bấm vào links để xem dân trung quốc đối xử với nhau " hay " thế nào nhé!!

nguồn: http://quachdaica.info/?p=5192