nếu có thật thì tôi xin một chân cảm tử quân.giống như nhật hồi xưa.tinh thần kamikaze...