nói chung là 2 bác này chỉ chém gió còn đợi động binh thì còn mệt như Thái Với CPC đấy bắn nhau chết mấy chục mạng rồi có chiến tranh gì đâu, đâu lại vào đấy hết