Xin phép cụ Nguyễn Trãi cho con chuyển lời văn của cụ cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Bài này được phỏng theo tác phẩm bất hủ" Bình Ngô Đại Cáo " của cụ Nguyễn Trãi.
Hoàng Sa Đại Cáo!
Ý trời lòng người
Dân Việt nói rằng
Muốn hòa bình hãy chuẩn bị chiến tranh.
Việc ngoại giao phải đi kèm quân sự.
Như nước Việt Nam ta từ trước.
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia.
Hải đảo biên cương đã rõ.
Dù đôi lúc ta phải nhún nhường.
Nhưng một nắm đất khô cũng không nhường cho giặc.
Cho nên:
Thoát Hoan tham sống mà phải chui ống đồng.
Sầm Nghi Đống thắt cổ vì thua trận.
Sông Bạch Đằng nhuộm đỏ máu quân gian.
Gò Đống đa xương chất cao như núi.
Việc xưa xem xét
Chứng cứ còn ghi.
Nhân vừa rồi:
Quốc vụ viện Trung Hoa.
Hợp pháp hóa việc cưỡng chiếm Hoàng Sa.
Chúng ta mới điểm lại khoảng thời gian gần nhất.
Năm 74 chúng lợi dụng chúng ta đang đà nội chiến.
Chúng tiến đánh chiếm mất Hoàng Sa.
Năm 78 chúng xúi Khơ Me
Giết hại đồng bào phía Nam và chiếm đất.
Năm 79 chúng xua quân xâm lược đất ta.
San bằng mấy tỉnh gần biên giới.
Khiến cho nước Việt Nam hai đầu thọ địch.
Năm 84 chúng tiến đánh Vị Xuyên.
Và lấy mất một điểm cao quan trọng.
Năm 88 chúng tiến đánh Trường Sa.
Bắn chìm tầu ta và chiếm vài ba đảo.
Ở trong nước chúng dậy trẻ thơ.
Hoàng Sa – Trường Sa là của người Hoa.
Ở quốc tế chúng dựng kế gian.
Chôn vào đó vài ba xác chết.
Rồi chúng lu loa : Đảo của Trung Hoa đấy nhé.
Dối dân, lừa thế giới.
Chúng nghĩ ra trăm phương ngàn kế hại nước Việt ta.
Nào mua râu ngô non, rễ cây quí.
Mèo nhà, ếch đồng.
Nhằm triệt hại ta về kinh tế.
Chúng bán sang ta trứng gà giả.
Bột dinh dưỡng thạch cao.
Nhằm làm thế hệ thanh niên chậm lớn.
Bọn Việt gian thấy lợi cầu sang.
Cũng tiếp tay cho lũ người Trung Quốc.
Độc ác thay, giấy Bãi Bằng không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Củu Long không rửa sạch hôi tanh.
Lòng người đều căm giận.
Trời đất chẳng dung tha.
Thế mà
Trông người ! Người càng vắng bóng.
Nhìn quanh ta chẳng ai dám ho he.
Lúc nửa đêm chúng gọi Đại Sứ ta.
Trách mằng rằng sao để báo chí ta xằng bậy.
Thuyền đánh cá chúng vu là cướp bể.
Bắn chìm thuyền, bắt chuộc mạng người thân.
Tự chúng ta đành phải dốc lòng.
Phía chính phủ thì đàm phán ngoại giao.
Còn dân chúng thì kéo đi “ Đả Đảo”
Ngày 9 tháng 12.
Ở cả hai đầu đất nước.
Dân chúng ta tụ tập ở chỗ sứ quán Trung Hoa.
Anh cầm cờ, tôi cầm băng gôn
Mấy trăm người đồng tâm như một.
“ Hoàng Sa là của Việt Nam”
« Đả Đảo người Trung Hoa chiếm đảo »
Khí thế sục sôi, nhưng ôn hòa trong hành động.
Bọn sứ quán Tàu ngồi trong như cầy sấy.
Những bài ca khí thế cất vang.
Cách phóng viên tha hồ chụp ảnh
Nào AP, BBC, lại cả CNN...
Khiến cho toàn nhân loại biết Trung Hoa cướp đảo.
Thừa thắng xông lên, chúng ta hẹn tuần sau lại tiếp.
Thằng nhút nhát Tần Cương.
Đem dầu chữa cháy.
Làm ngọn lửa đấu tranh lại càng thêm khí thế.
Mong lắm thay.
Trăm người như một.
Giữ gìn mảnh đất của cha ông.
Sức mạnh đồng lòng
Phía ngoại giao thì ta mềm mỏng.
Nhưng lập trường thì tấc đất cũng không cho
Phía nhân dân ta cứ làm như là đã định.
Việc biểu tình ta cứ làm thường xuyên.
Nâng nội lực, phát triển hải quân.
Có kinh tế ta đầu tư cho quân đội.
Kế cuối cùng khi lời nói chẳng ăn thua.
Làm một trận lấy lại những gì đã mất.
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng.
Nếu được vậy oanh liệt khắp năm châu.
Chứ cúi đầu chịu làm sao cho thấu.
Đòi lại Hoàng Sa, giữ được Trường Sa.
Chính là nhờ vào tấm lòng chúng ta.
Xa gần bá cáo ai lấy đều nghe.
Ngày 20/1 là ngày của Đảo Xa.
Chúng ta nhớ làm hằng năm đấy nhé.