Tôi thấy các bạn đi biểu tình hôm trước dùng những khẩu hiệu tiếng Anh không chuẩn. Điều này làm giảm hiệu quả, thậm chí làm phản tác dụng.
Tôi nghĩ ở đây mọi người nên thống nhất một số khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh, Hoa chuẩn (thậm chí là Việt cũng cần chuẩn vì có cả biểu ngữ tiếng Việt sai chính tả)
Tôi thử đề xuất một vài khẩu hiệu tiếng Anh như sau:

- Paracel and Spratly Islands belong to Vietnam
- Chinese Invader, Get out of our land!
- We will fight and die for our mother land!


Tôi chưa tìm được hết nên không biết các bạn có chủ đề này chưa, nếu có mong quản trị giúp ghép ý kiến của tôi vào đó.
Cảm ơn các bạn