có 1 chổ hơi sai là đánh các tàu vận chuyển hàng hóa của trung quốc
nếu ta làm vậy thì chúng sẽ gậy sự liên lụy đến các tàu hàng của Asean & đặt biệt là Mỹ nó sẽ làm cho chúng ta bất lợi