Như đã khẳng định trước đây HSO không chấp nhận các bài đả kích tôn giáo , cũng như các bài có nội dung về tôn giáo đi ngược lại với chủ trương của nhà nước.
Vấn đề này chúng tôi đã nhắc rất nhiều lần nhưng vi phạm vẫn xảy ra một cách tràn lan.
Vì vậy bắt đầu từ hôm nay tất cả những thành viên cố tình mang chủ đề tôn giáo gây chia rẽ diễn đàn đều bị nhận 5 điểm cảnh cáo.
Thân mến.