Việc Trung Quốc thể hiện âm mưu thôn tính 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã thể hiện rõ ràng bằng những hành động đe dọa, bắt bớ vô lý, liên tục xâm phạm hải phận của đất nước ta. Với rất nhiều sự kiện đó, chính phủ đã và đang làm gì? Người dân có biết đầy đủ thông tin không? Còn chúng ta cũng vẫn chỉ là lên mạng chém gió sao???
Theo tin tức mới đây: TQ đưa ra lệnh cấm bắt cá trên lãnh hải TS Việt Nam và hành động của chính phủ ta là phủ định lệnh vô lý đó, tôi rất ủng hộ việc này. Nhưng chỉ phủ định lệnh vô cớ đó thôi đã đủ chưa, TQ nó vẫn bắt bớ ngư dân ta thì sao, hay lúc đó nhà lãnh đạo cấp cao lại tiếp tục sang TQ đòi họ thả người, hậu quả cũng chỉ là ngư dân không giám ra biển khác nào lệnh TQ đưa ra có hiệu lực.
Lúc này lòng dân đang rất phẫn nộ về chủ quyền đất nước đang bị gặm nhấm dần, nhưng vì đầu tầu còn chưa chạy thì theo thế nào đây. Chính sách lãnh đạo ta thế nào với vấn đề biển Đông: CỨNG RẮN VỚI ĐẾ QUỐC PHƯƠNG BẮC HAY tiếp tục nhân nhượng...? Có nên không khi các cấp lãnh đạo vẫn còn chưa đưa ra ý kiến của mình, chẳng lẽ cứ im lặng mãi vậy sao ??? Để người dân không biết đường lối rõ ràng của cấp lãnh đạo. Tôi mong muốn vấn đề TS cần phải được tuyên truyền rộng rãi hơn đi sâu vào trong nhân dân để họ hiểu hết việc đất nước ta đang mất dần lãnh hải vào tay ngoại bang, đưa tin tức rõ ràng trên chương trình thời sự (xem thời sự có đề cập tới vấn đề này chỉ là qua loa cho xong chuyện, còn xem nhẹ lắm, không truyền tải đầy đủ hết sự nghiêm trọng tranh chấp lãnh hải TS). Giờ đây đất nước đã có sự phát triển, trình độ dân trí cũng cao, tôi hy vọng đừng lên coi nhẹ sự việc, tránh lặp lại tình trạng như đảo HS rơi vào tay TQ.
Chúng ta là dân tộc anh hùng, đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm, chúng ta có thể nhịn. Nhưng khi sự việc đã đến mức không nhịn được nữa thì lẽ tự nhiên là việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất cha ông gây dựng lên, quyết không để rơi vào tay giặc. Mong mọi người có ý kiến, hãy lên tiếng để bảo vệ chủ quyền đất nước !