Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnhovietnam
Trích dẫn Nguyên văn bởi suy va nghi
Trích dẫn Nguyên văn bởi anhnhovietnam
Mổi năm quân đội sài hàng tỷ tỷ dollar để làm gì.?
bótay.com .mắc cười quá

Bác biết tại sao bác botay không? Vì bác cũng là con cháu của những cán bộ ăn rút tiền nhà nước. Nên nhưng số tiền nhà nước chi ra cho quân đội điều bị ăn hết. Nên bay giờ chuyền gì cũng xin nhân dân đóng góp.. Mai mốt nếu có đánh voi TQ, quân đội vn chắc cũng phải ngã tay xin tiền dân để mua đạn.
tôi là người bình thường thôi. bác này chắc học mẫu giáo. về hỏi cô giáo của bac xem con số in đậm ở trên khoảng bao nhiêu?