Trích dẫn Nguyên văn bởi gogreen_hcm Xem Bài gửi
tự hào là người VIỆT NAM!!!!
thế mà vẫn có những người nói rằng xấu hổ khi mang qt VN đấy...
.....