Trong từ điển wikipedia tiếng "Tây Bán Nhà" có đoạn nói đúng sự thật, có lợi cho Việt Nam :
hoặc xem link sau ( đoạn từ "En 1951" ) : http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Paracelso

Đại ý đoạn đó nói rằng : Năm 1951, tại hội nghị San Francisco, Việt Nam (chính phủ vua Nguyễn-Bảo Đại ) tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và 51 nước khác tham gia hội nghị -trong đó có Tàu Bẩn- không có ai phản đối .

( Điều này tất nhiên các bác đã biết nhưng đây là viết cho người nước ngoài đọc )

---------------------------------------------------------

Không biết dạo này Diễn đàn Hoàng Sa có còn được các anh công an mạng quan tâm nữa không nhỉ ? Nếu có thì phiền các anh liên hệ với Đoàn thanh niên Trường đại học Ngoại ngữ, bảo họ cử 1 tiểu đội thanh niên tình nguyện vào các trang wkipedia bằng các thứ tiếng để bổ xung nội dung về Paracel and Spratly gấp. Tôi ghé qua các trang này thấy nội dung về cái này rất thiếu. Ví dụ wiki tiếng Ý, "Bố Đào Nhà" , Hà Lan, Thụy Điển, ... chỉ có vài dòng ngắn tẹo .