Trích dẫn Nguyên văn bởi Submarine Xem Bài gửi
Nó đây rồi, Weh nhà mình đưa lên chứ đâu. http://hoangsa.org/gallery/showphoto...paracels&cat=2

Nhưng cũng chưa dịch cái chú thích.
Cái bác đưa là Partie de la Cochinchine của Philippe Vandermaelen xuất bản năm 1827. An Nam đại quốc họa đồ là cái ở dưới, dạo trước diễn đàn có tặng cho ngư dân thì phải: