Để đảm bảo tính chân thực của bài viết mình đề nghị cho thêm cái đường link dẫn đến nguồn mà bạn chủ topic đưa,như vậy mới đảm bảo có thể kiểm chứng được,vì đây là chuyện người thật việc thật chứ không phải box văn học,mình nói có gì bạn bỏ quá cho đừng để bụng! Thân.