Chắc bạn này mới vào nên chưa được đọc topic hản biện... đã bị khóa của mình
Thôi đi bạn ơi, chuyện đấy cho qua được rồi, bức xúc làm gì lại bị mắng...