cuối tháng này có chuyến khảo sát trên Hà Giang không biết có đợc chiêm ngưỡng nó không nữa