Tôi xin phép post thông báo này giùm cho Quỹ Nghiên cứu Biển Đông:

Thông báo giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông

Giới thiệu tổng quan

Biển Đông là vành đai bao bọc Việt Nam, là nguồn tài nguyên quan trong và có vị trí chiến lược sống còn cho đất nước. Việc có ứng pháp để bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển là vô cùng quan trọng. Việc này cần phải được thực hiện bằng nỗ lực của toàn dân và chính phủ, của toàn bộ người Việt trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhằm khuyến khích đông đảo người Việt trong và ngoài nước dùng trí tuệ của mình để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông xin trân trọng thông báo Quỹ sẽ trao các giải thưởng sau cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông:

• 10 giải "Hoàng Sa": 50-150 USD cho mỗi bài hay về Hoàng Sa, Trường Sa hay Biển Đông được đăng tải nguyên gốc trên trang web của Quỹ.
• 20 giải "Trường Sa": 50 USD cho mỗi bài hay về Hoàng Sa, Trường Sa hay Biển Đông được xuất bản trên trang web của Quỹ hay những trang mạng khác (bao gồm trang web, diễn đàn và blog, vv) hay trên báo chí.
• 50 giải "Biển Đông": 20 USD cho mỗi bài hay về Hoàng Sa, Trường Sa hay Biển Đông được xuất bản trên trên trang web của Quỹ hay những trang mạng khác (bao gồm trang web, diễn đàn và blog, vv) hay trên báo chí.

Thủ tục xét duyệt bài và trao giải thưởng

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông sẽ thành lập một Ban Giải thưởng.

Bài viết được đề xuất nhận giải thưởng sẽ được gửi về địa chỉ award.board@seasfoundation.org.

Ban Giải thưởng sẽ xem xét, và sẽ tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn khi cần thiết.

Trân trọng
Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
www.seasfoundation.org