Chúng qua tận nhà ta làm trò luôn, cái bản đồ vẫn cứ south china mà