Mới thấy!!!!! đem lên cho mọi người thưởng thức+Bình loạn chơi thay đổi không khí 1 chút ^_^

Ảnh 3Dcon này là của nước mình à ? có có cờ việt vậy ???

Mấy chiếc này em nhìn hơi wen wen hình như gặp ở đâu rồi?????
Hải quân Trung Quốc tập trận:

Huấn luyện Tân BInh


tàu chiến lớp Sovremenny:


Tung hoả Mù
Tàu chiến Type-22:


tiếp là đến Type-51c:


Và cuối cùng là Type-53:


Đây là một số mẫu máy bay cơ bản của không quân trung quốc ( hàng vừa )