Hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu có vai trò hết sức quan trọng trong các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là các cuộc chiến trên biển.

Nhận thấy điều đó, Nga - một trong các siêu cường của thế giới đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu có khả năng đáp ứng các yêu cầu của các cuộc chiến tranh hiện đại.

Hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu SIGMA-E của Nga được sử dụng để điều khiển tàu chiến (các nhóm tàu chiến thuật) trên cơ sở thống nhất vũ khí vô tuyến điện tử thành một tổ hợp chung, tự động hoá các quá trình xử lý, thông qua quyết định chỉ huy các lực lượng và vũ khí chiến đấu.

Hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu SIGMA-E


Hệ thống SIGNA-E gồm:

+ Tiểu hệ thống chỉ huy tàu chiến
+ Tiểu hệ thống chỉ huy nhóm tàu chiến thuật
+ Tiểu hệ thống phối hợp trao đổi thông tin và định hướng

Chức năng của các tiểu hệ thống

- Tiểu hệ thống chỉ huy tàu chiến có nhiệm vụ tự động hoá các quá trình:

+ Xử lý và thiết lập thông tin về tình hình chiến thuật cho tàu
+ Điều khiển tàu
+ Điều khiển hệ thống phòng không của tàu
+ Điều khiển chống lại các loại tàu ngầm
+ Điều khiển chống lại các loại tàu mặt nước
+ Điều khiển trực thăng chống ngầm (loại Ka-28)
+ Điều khiển trực thăng tuần thám radar (loại Ka-31)
+ Luyện tập và huấn luyện

- Tiểu hệ thống chỉ huy nhóm tàu chiến có nhiệm vụ tự động hoá các quá trình:

+ Xử lý và thiết lập thông tin về tình hình chiến thuật cho các nhóm tàu chiến thuật (binh đoàn chiến thuật)
+ Điều khiển các nhóm tàu
+ Điều khiển hệ thống phòng không của các nhóm tàu
+ Điều khiển các nhóm tàu chống lại các loại tàu ngầm
+ Điều khiển các nhóm tàu chống lại các loại tàu mặt nước
+ Điều khiển lực lượng không quân tiêm kích
+ Điều khiển lực lượng không quân tấn công
+ Luyện tập và huấn luyện

- Tiểu hệ thống phối hợp trao đổi thông tin và định hướng có nhiệm vụ tự động hoá các quá trình:

+ Trao đổi thông tin theo các kênh sóng ngắn và cực ngắn bằng các phương tiện liên lạc vô tuyến và các hệ thống vệ tinh liên lạc
+ Trao đổi thông tin, định hướng tương hỗ, nhận biết và xác định cá nhân
+ Xác định sai xót trong các hệ thống thuỷ lực của tàu mặt nước thuộc các nhóm tàu chiến thuật theo kênh vô tuyến dải tần X.

Tính ưu việt

Sơ đồ bố trí thiết bị và các vị trí làm việc tự động


Hệ thống có khả năng chống nhiễu cao; bí mật việc trao đổi thông tin theo các kênh vô tuyến dải tần X với tốc độ thông tin 0,95Mb/s; điều khiển điện tử tia theo góc tà; thu thập, xử lý thông tin để thiết lập trường thông tin thống nhất và cơ sở dữ liệu thống nhất của các nhóm tàu chiến thuật; tổ chức các mạng điện thoại có khả năng chống nhiễu cao cho các nhóm tàu chiến thuật.

Nguồn: ĐVO