các bạn cần hiểu mục đích của mình khi viết bài này chính là chỉ ra sự linh hoạt thức thời của ngoại giao VN.Vụ boxit ở Tây Nguyên cũng chỉ là miếng mồi thay thế cho biển đông.Lãnh đạo nước ta chỉ muốn xây dựng niềm tin với TQ nhưng không thể nói ra mục đích của mình vì sợ mất thể diện quốc gia.Ai ngờ bọn khựa tham lam muốn cả chì lẫn chài bất chấp thiện chí của ta âm mưu độc chiếm biển đông.Khi đã nhận ra dã tâm của họ chúng ta đã thay đổi hoàn toàn quan điểm ngoại giao và không hi vọng gì ở tình đồng chí của TQ nữa nên đã quay ra chơi rắn