Sao lại có kiểu người đụng một tí lại đòi đổi chế độ ... Đúng là hết chỗ nói ..mà cho thay đổi thì coi chừng hành động ngốc hơn ...