Trích dẫn Nguyên văn bởi dcd91 Xem Bài gửi
vậy bạn đã bao h vướng vào cái bẫy tranh cãi đó chưa ? nói đơn giản cho nó vuông thế này : tranh luận , tranh cãi , muốn ra sao thì ra miễn phải nói trùng chủ đề , ok chứ
Giờ mới thấy cái chữ ký của chú
Chỗ này nguy hiểm lắm, đi chỗ khác chơi đi! Bi bô ở đây vớ vỉn lại bị ăn gạch mà không cãi lại nổi đấy