(* Đây là bản tin liên quan đến tình hình biển Đông được cập nhật tự động từ báo Dân Trí)http://dantri.com.vn/c20/s20-515644/tim-giai-phap-co-ban-lau-dai-cho-van-de-bien-dong.htm ]Xem chi tiết bản tin...[/url]