quy mô hơn , hiện đại hơn , tự chủ trong công nghệ hơn và binh lính thì kỷ luật hơn
với những cái hơn đó thì TQ tuổi gì mà suốt ngày vỗ ngực đi lung tung vậy nhỉ
mà nói Nhật chi xa
ngay cả tên lửa BTT thì TQ chưa chắc so sánh đc