Trích dẫn Nguyên văn bởi MidgetSubmarine Xem Bài gửi
Theo mình thì khi oánh lộn ngoài đường, cái ông Mĩ đó không có cơ hội mà đứng lên ngay sau khi bị gạt chân ngã đâu, hay ít ra là sau cú đấm vào mặt sau đó. Cái găng tay và cái luật của võ đài nó phá hỏng tất cả.
Chứ đánh không găng thì tên TQ đó sau cú knock-out vậy còn bao nhiu cơ may sống ?