Về đất Thăng Long chả khác gì phim cải lương
Quân đội nhà Tiền Lê - Lý toàn là lính nghèo đói thời Nguyễn du hành ngược thời gian