Nhìn cái bệ phóng 2 tên lửa mà thấy oai hùng giữ !