ông nhật này mà đọc được tin hai du khách hongkong bị móc túi đến mất cả visa thì có mà dám quay lại lần hai, kaka. DU lịch VN thật ra còn tệ lắm, thua xa Thái lan.