phản đối như thế nào dẫn chứng xem thử đi bạn .....................................
Người Vn có cái tật xấu là nếu ai giỏi hơn mình , tài hơn mình thì đâm ra đố kỵ ................ghen ghét .................mún trù dập cho ngước mặt lên ko nổi ko hà
Những hạng người đó vứt đi là vừa