Những gì mình muốn nói bạn Bluebird đã nói hết.Tôi thích bạn.hehe