Nhìn con tàu giống con Phạm Ngũ Lão nhà mình nhưng nước sơn mới hơn...tuy nhiên cũng may nó là tàu tuần tra. chứ tàu chiến thì thua cả tàu pháo nhà mình...:d