(ĐCSVN) - Ngày 15/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức phát động cuộc thi ảnh về đề tài Biên giới - Biển đảo Việt Nam.
Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới - biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ đất nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của đông đảo tầng lớp nhân dân; góp phần khẳng định chủ quyền biên giới Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Ảnh minh hoạ (nguồn: biengioilanhtho.gov.vn)

Theo đó, các tác phẩm dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng có nội dung: Giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người của các vùng biên giới - biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam; thể hiện cuộc sống lao động thường ngày xây dựng quê hương, đất nước vùng biên giới - biển đảo của đồng bào các dân tộc, các lực lượng vũ trang đang ngày đêm gìn giữ trọn vẹn lãnh thổ đất nước; ca ngợi gương người tốt, việc tốt, truyền thống hữu nghị hợp tác, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh đất nước.
Những tác phẩm có chất lượng của cuộc thi sẽ được trưng bày triển lãm, in tài liệu tuyên truyền và xây dựng bộ ảnh chuyên về biển đảo Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế.Các tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về Cục Văn hoá cơ sở (BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch) - 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/7/2012./
ngu
ồn:
http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/Ne...2&cn_id=512732
Tóm lại là chúng ta đang có 1 cuộc thi ảnh về "Biên giới-biển đảo Việt Nam"
Thời gian:15.3.2012-31.7.2012
Nội dung ảnh dự thi: là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người của các vùng biên giới - biển đảo thuộc chủ quyền của VNm thể hiện cuộc sống lao động thường ngày xây dựng quê hương, đất nước vùng biên giới hải đảo của đồng bào các dân tộc, các lực lượng vũ trang đang ngày đêm giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ quê hương đất nước, ca ngợi giương người tốt việc tốt, truyền thống hữu nghị hợp tác, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh đất nước.
---> túm lại là có ảnh gì về biển đảo, biên giới mà thấy đẹp thì đi dự di
Nơi nhận ảnh dự thi: Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) -79 phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm, HN.