Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumxitrum Xem Bài gửi
Theo như thầy xì trum tông hợp thì số thành viên đ/k đến hôm nay là 7, xìtrum 2 ,anh2,học giả Đinh Kim Phúc,Bảo Việt,Submarine,PMH, .

Thành viên nào đi xin vào đ/k và xác nhận để book vé. Vị nào muốn ở lại tối chủ nhật thưởng thức bưởi đêm thì ở lại ..
e xin đăng ký 1 vé nhé! ( + với 2kg khô lóc làm quà )

bác bụng phệ MINH_HUONG làm sao bị dán băng dính vào miệng kìa?! ( bị khóa nick)