Trích dẫn Nguyên văn bởi psvn Xem Bài gửi
Trích dẫn Nguyên văn bởi kien-hong-yu Xem Bài gửi
hớ hơ mềnh là mềnh ỏ Yây sâ nì bợn râ hỏng được mô
thằng này là người nước nào vậy? để cờ khựa, khốn nạn, cái trên cổ nó không biết phải cái đầu không? không biết xấu hổ hả
khựa đó bác