Em kiếm được mấy video những vụ đụng độ giữa tàu cá khựa và các tàu của nước khác
video đầu tiên:Tàu bảo vệ biển nhật bản bắn tàu cá TQ