khâm phục. công nhận là nghị lực thật đấy !! nghe clip = tiếng Anh kiểu này dễ hiểu hơn là học ở trường.