Khong biết có liên quan gì không nhưng 10/7 đón ngoại trưởng Mĩ đến chơi nhà đấy.