đề nghị Bác Thanh tuyển hết mấy thằng trong này đi nhập ngũ hết!