Xem video clip thử nghiệm tên lửa chống tàu của 1 số nước

Kongsberg NSM anti-ship missile test

Hãng Kongsberg của Na Uy thử nghiệm của tên lửa Đất đối hải tầm bắn 240km (phiên bản lắp cho máy bay là JSM)

http://www.youtube.com/watch?v=AMowaZ3I90o

Royal thai navy tests chinese c-801 AShM


http://www.youtube.com/watch?v=TCeTYbMty1U


Pakistan Test Fire Anti ship missile

http://www.youtube.com/watch?v=x76pm...eature=related

Iran Persian Gulf Missile, Khalije Fars Ballistic Anti-Ship


http://www.youtube.com/watch?v=Nc7eU...eature=related

Iran tested SSN4 cruise anti-ship missile successfully


http://www.youtube.com/watch?v=qk_yTjSmZeg

Defending against China's DF-21D 'carrier-killer' missile


http://www.youtube.com/watch?v=ZtyTH...eature=related