vừa làm được ít thứ nữa vào ứng dụng anh em chơi thử nhé http://goo.gl/JAGU1