mình mới 17,nhưng mà có biến thì đi luôn,không phải để gọi