Mấy tụi Khựa này đúng là trơ trẽn hết chổ nói. Ra lệnh cấm đánh bắt từ 16/5-1/8 để bào toàn nguồn hải sản, ngư dân của nó mới lon ton đi qua nước khác đánh cá, bị người ta bắt, giờ nó lại lu loa rằng khu vực biển ấy thuộc chủ quyền TQ. Đúng là mặt dày kinh