HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
 1. vietthuong (9248)
 2. anh2 (7863)
 3. scorpion_king84 (4218)
 4. utbinh (3208)
 5. lâmxung (3029)
Top 5 Thanks (Received)
 1. HQ0909 (6121)
 2. anh2 (5832)
 3. longtt88 (4752)
 4. MInh_HươnG (3440)
 5. bb0073 (2947)
Top 5 Likes (Given)
 1. taobt (4904)
 2. bách tường (4363)
 3. vinhnx (2886)
 4. kybinhdungcam (2331)
 5. mưa chiều (2247)
Top 5 Likes (Received)
 1. MInh_HươnG (3602)
 2. HQ0909 (3394)
 3. rainbowsix (2593)
 4. bb0073 (2414)
 5. anh2 (2070)
Top 5 Dislikes (Given)
 1. vinhnx (3447)
 2. ragonnet (987)
 3. scorpion_king84 (856)
 4. namlun (771)
 5. tử-vì-đạo-gangster (627)
Top 5 Dislikes (Received)
 1. NTChi (907)
 2. Tony (508)
 3. ragonnet (459)
 4. janhuesang (458)
 5. MInh_HươnG (422)

DBTech - Post Thanks