HoangSa.Org /gallery Sat, 06 Feb 2016 13:16:33 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Chữ Thập Resource id #77 Thu, 27 Feb 2014 02:05:25 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13576&amp;title=ho-e1-ba-a1tc4-91-e1-bb-99ng-tr-c3-a1i-ph-c3-a9p-c-e1-bb-a7a-trung-qu-e1-bb-91c-tr-c3-aan-ch-e1-bb-af-th-e1-ba-adp&amp;cat=57"><img title="yongshu_jiao6.jpg" border="0" src="/gallery/data/57/thumbs/yongshu_jiao6.jpg" alt="yongshu_jiao6.jpg" /></a><br /><br />bởi: thegioi_nhinnghieng<br /><br />Mô tả: Trung Quốc đưa máy móc ra xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập, khoảng năm 1988. songtutaysu30southwestcay Resource id #77 Mon, 12 Aug 2013 22:56:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13567&amp;title=songtutaysu30southwestcay&amp;cat=12"><img title="songtutaysu30southwestcay.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/songtutaysu30southwestcay.jpg" alt="songtutaysu30southwestcay.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Máy bay Su-30MK2 bay tuần tiễu trên bầu trời đảo Song Tử Tây 28 Resource id #77 Wed, 07 Aug 2013 22:52:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13566&amp;title=28&amp;cat=4"><img title="28.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/28.jpg" alt="28.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Lễ khánh thành trường tiểu học Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn năm 2013 18 Resource id #77 Wed, 07 Aug 2013 22:52:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13565&amp;title=18&amp;cat=4"><img title="18.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/18.jpg" alt="18.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Lễ khánh thành trường tiểu học Trường Sa trên đảo Trường Sa Lớn năm 2013 Đá Len Đao Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:22:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13563&amp;title=-c4-90-c3-a1-lenc4-90ao&amp;cat=25"><img title="9360868313_8778b91497_o.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/9360868313_8778b91497_o.jpg" alt="9360868313_8778b91497_o.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm đảo Len Đao năm 2013. Bia chủ quyền trên đảo đã được tôn tạo lại Đá Len Đao Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:22:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13564&amp;title=-c4-90-c3-a1-lenc4-90ao&amp;cat=25"><img title="9360868313_8778b91497_o.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/9360868313_8778b91497_o.jpg" alt="9360868313_8778b91497_o.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm đảo Len Đao năm 2013. Bia chủ quyền trên đảo đã được tôn tạo lại Đá Len Đao Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:22:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13562&amp;title=-c4-90-c3-a1-lenc4-90ao&amp;cat=25"><img title="34.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/34.jpg" alt="34.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm đảo Len Đao năm 2013 Đá Len Đao Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:22:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13561&amp;title=-c4-90-c3-a1-lenc4-90ao&amp;cat=25"><img title="27.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/27.jpg" alt="27.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm đảo Len Đao năm 2013 Dalendao Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:14:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13559&amp;title=dalendao&amp;cat=25"><img title="Dalendao.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/Dalendao.jpg" alt="Dalendao.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm Đảo chìm Len Đao năm 2013. Bia chủ quyền trên đảo đã được tôn tạo lại. Dalendao Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:14:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13560&amp;title=dalendao&amp;cat=25"><img title="Dalendao.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/Dalendao.jpg" alt="Dalendao.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm Đảo chìm Len Đao năm 2013. Bia chủ quyền trên đảo đã được tôn tạo lại. 33 Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:14:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13558&amp;title=33&amp;cat=25"><img title="33.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/33.jpg" alt="33.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm Đảo chìm Len Đao năm 2013. Bia chủ quyền trên đảo đã được tôn tạo lại. 26 Resource id #77 Sun, 28 Jul 2013 09:14:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13557&amp;title=26&amp;cat=25"><img title="26.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/26.jpg" alt="26.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Đoàn công tác ra thăm Đảo chìm Len Đao năm 2013. Bia chủ quyền trên đảo đã được tôn tạo lại. Ảnh vệ tinh đảo Sơn Ca Resource id #77 Sun, 23 Jun 2013 12:46:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13556&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-s-c6-a1n-ca&amp;cat=16"><img title="Sand_Cay.JPG" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/Sand_Cay.JPG" alt="Sand_Cay.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Ảnh vệ tinh đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sat, 22 Jun 2013 14:14:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13555&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="Southwest_cay.JPG" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/Southwest_cay.JPG" alt="Southwest_cay.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Lán trại của lính công binh xây dựng Đảo Đá Lát năm 2012. Resource id #77 Sat, 22 Jun 2013 11:42:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13554&amp;title=l-c3-a1n-tr-e1-ba-a1i-c-e1-bb-a7a-l-c3-adnh-c-c3-b4ng-binh-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-n-c4-83m-2012&amp;cat=17"><img title="Dalat18.jpg" border="0" src="/gallery/data/17/thumbs/Dalat18.jpg" alt="Dalat18.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ facebook của Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?hc_location=stream Lán trại Đảo Đá Lát những năm 1990 Resource id #77 Sat, 22 Jun 2013 11:42:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13553&amp;title=l-c3-a1n-tr-e1-ba-a1ic4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-c3-a1t-nh-e1-bb-afng-n-c4-83m-1990&amp;cat=244"><img title="1052889_10200232594846727_1784747603_o.jpg" border="0" src="/gallery/data/244/thumbs/1052889_10200232594846727_1784747603_o.jpg" alt="1052889_10200232594846727_1784747603_o.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh từ facebook của Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?hc_location=stream Hải đăng Nam Yết Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:31:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13550&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-nam-y-e1-ba-bft&amp;cat=13"><img title="hai_dang_Nam_Yet.jpg" border="0" src="/gallery/data/13/thumbs/hai_dang_Nam_Yet.jpg" alt="hai_dang_Nam_Yet.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Hoàng hôn trên đảo Tốc Tan Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:31:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13551&amp;title=ho-c3-a0ng-h-c3-b4n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-t-e1-bb-91c-tan&amp;cat=8"><img title="hoang_hon_Toc_Tan.jpg" border="0" src="/gallery/data/8/thumbs/hoang_hon_Toc_Tan.jpg" alt="hoang_hon_Toc_Tan.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Rạng đông ở hải đăng Tiên Nữ Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:30:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13547&amp;title=r-e1-ba-a1ngc4-91-c3-b4nge1-bb-9f-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="Rang_dong_Tien_Nu.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/Rang_dong_Tien_Nu.jpg" alt="Rang_dong_Tien_Nu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Tốc Tan A Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:30:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13548&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-t-e1-bb-91c-tan-a&amp;cat=8"><img title="Toc_Tan_A.jpg" border="0" src="/gallery/data/8/thumbs/Toc_Tan_A.jpg" alt="Toc_Tan_A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Trên đảo Trường Sa Đông Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:30:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13549&amp;title=tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sac4-90-c3-b4ng&amp;cat=18"><img title="Truong_Sa_Dong1.jpg" border="0" src="/gallery/data/18/thumbs/Truong_Sa_Dong1.jpg" alt="Truong_Sa_Dong1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Núi Le B (ờ gần) và Núi Le A (ở xa) Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:26:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13544&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-n-c3-bai-le-b28-e1-bb-9d-g-e1-ba-a7n-29-v-c3-a0-n-c3-bai-le-a28-e1-bb-9f-xa-29&amp;cat=28"><img title="Nui_Le_B-A.jpg" border="0" src="/gallery/data/28/thumbs/Nui_Le_B-A.jpg" alt="Nui_Le_B-A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Núi Le B Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:26:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13545&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-n-c3-bai-le-b&amp;cat=28"><img title="Nui_Le_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/28/thumbs/Nui_Le_B.jpg" alt="Nui_Le_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Sơn Ca xanh Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:26:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13546&amp;title=s-c6-a1n-ca-xanh&amp;cat=16"><img title="Son_Ca_xanh.jpg" border="0" src="/gallery/data/16/thumbs/Son_Ca_xanh.jpg" alt="Son_Ca_xanh.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Tiên Nữ Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13542&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=7"><img title="dao_Tien_Nu.jpg" border="0" src="/gallery/data/7/thumbs/dao_Tien_Nu.jpg" alt="dao_Tien_Nu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Khảo sát san hô ở đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13543&amp;title=kh-e1-ba-a3o-s-c3-a1t-san-h-c3-b4e1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="sanhoSinhTon.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/sanhoSinhTon.jpg" alt="sanhoSinhTon.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đá Tây B Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13540&amp;title=-c4-90-c3-a1-t-c3-a2y-b&amp;cat=27"><img title="Da_Tay_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Da_Tay_B.jpg" alt="Da_Tay_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Sinh Tồn Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13541&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93n&amp;cat=14"><img title="dao_Sinh_Ton1.jpg" border="0" src="/gallery/data/14/thumbs/dao_Sinh_Ton1.jpg" alt="dao_Sinh_Ton1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đá Tây A sắp thành đảo nổi Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13539&amp;title=-c4-90-c3-a1-t-c3-a2y-a-s-e1-ba-afp-th-c3-a0nhc4-91-e1-ba-a3o-n-e1-bb-95i&amp;cat=27"><img title="Da_Tay_A.jpg" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Da_Tay_A.jpg" alt="Da_Tay_A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Đá Lớn A (trái) và Đá Lớn C (phải) Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13536&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-e1-bb-9bn-a28tr-c3-a1i-29-v-c3-a0c4-90-c3-a1-l-e1-bb-9bn-c28ph-e1-ba-a3i-29&amp;cat=23"><img title="DaLonA-C.jpg" border="0" src="/gallery/data/23/thumbs/DaLonA-C.jpg" alt="DaLonA-C.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đá Đông A tháng 5/1988 và tháng 5/2013 Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13537&amp;title=-c4-90-c3-a1c4-90-c3-b4ng-a-th-c3-a1ng-5-2f1988-v-c3-a0-th-c3-a1ng-5-2f2013&amp;cat=26"><img title="Da_Dong_A_thang_5-1988_va_thang_5-2013.jpg" border="0" src="/gallery/data/26/thumbs/Da_Dong_A_thang_5-1988_va_thang_5-2013.jpg" alt="Da_Dong_A_thang_5-1988_va_thang_5-2013.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đá Nam nhìn từ hải đăng đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:24:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13538&amp;title=-c4-90-c3-a1-nam-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=22"><img title="Da_Nam_nhin_tu_STT.jpg" border="0" src="/gallery/data/22/thumbs/Da_Nam_nhin_tu_STT.jpg" alt="Da_Nam_nhin_tu_STT.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Bình minh ở Đá Thị Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:23:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13534&amp;title=b-c3-acnh-minhe1-bb-9fc4-90-c3-a1-th-e1-bb-8b&amp;cat=31"><img title="BinhMinh_DaThi.jpg" border="0" src="/gallery/data/31/thumbs/BinhMinh_DaThi.jpg" alt="BinhMinh_DaThi.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Lá cờ tổ quốc bằng gốm ở Trường Sa Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:23:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13535&amp;title=l-c3-a1-c-e1-bb-9d-t-e1-bb-95-qu-e1-bb-91c-b-e1-ba-b1ng-g-e1-bb-91me1-bb-9f-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sa&amp;cat=4"><img title="Co_to_quoc-TS.jpg" border="0" src="/gallery/data/4/thumbs/Co_to_quoc-TS.jpg" alt="Co_to_quoc-TS.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts bat_oc_Thuyen_Chai_C Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:11:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13532&amp;title=bat-oc-thuyen-chai-c&amp;cat=29"><img title="bat_oc_Thuyen_Chai_C.jpg" border="0" src="/gallery/data/29/thumbs/bat_oc_Thuyen_Chai_C.jpg" alt="bat_oc_Thuyen_Chai_C.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts binhMinh_Colin Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:11:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13533&amp;title=binhminh-colin&amp;cat=24"><img title="binhMinh_Colin.jpg" border="0" src="/gallery/data/24/thumbs/binhMinh_Colin.jpg" alt="binhMinh_Colin.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Dao_Collin Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:11:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13529&amp;title=dao-collin&amp;cat=24"><img title="Dao_Collin.jpg" border="0" src="/gallery/data/24/thumbs/Dao_Collin.jpg" alt="Dao_Collin.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Sphinx_o_Thuyen_Chai Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:11:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13530&amp;title=sphinx-o-thuyen-chai&amp;cat=29"><img title="Sphinx_o_Thuyen_Chai.jpg" border="0" src="/gallery/data/29/thumbs/Sphinx_o_Thuyen_Chai.jpg" alt="Sphinx_o_Thuyen_Chai.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Thuyen_Chai_B Resource id #77 Sun, 26 May 2013 12:11:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13531&amp;title=thuyen-chai-b&amp;cat=29"><img title="Thuyen_Chai_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/29/thumbs/Thuyen_Chai_B.jpg" alt="Thuyen_Chai_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Sinh Tồn Đông Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13527&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-sinh-t-e1-bb-93nc4-90-c3-b4ng&amp;cat=15"><img title="SinhTonDong6.jpg" border="0" src="/gallery/data/15/thumbs/SinhTonDong6.jpg" alt="SinhTonDong6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Trường Sa Đông Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13528&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng-sac4-90-c3-b4ng&amp;cat=18"><img title="TruongSaDong6.jpg" border="0" src="/gallery/data/18/thumbs/TruongSaDong6.jpg" alt="TruongSaDong6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Len Đao Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13525&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-lenc4-90ao&amp;cat=25"><img title="LenDao5.jpg" border="0" src="/gallery/data/25/thumbs/LenDao5.jpg" alt="LenDao5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Núi Le Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13526&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-n-c3-bai-le&amp;cat=28"><img title="NuiLe7.jpg" border="0" src="/gallery/data/28/thumbs/NuiLe7.jpg" alt="NuiLe7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Đá Lớn B Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13523&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-e1-bb-9bn-b&amp;cat=23"><img title="DaLonB3.jpg" border="0" src="/gallery/data/23/thumbs/DaLonB3.jpg" alt="DaLonB3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Đá Lớn C Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13524&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-l-e1-bb-9bn-c&amp;cat=23"><img title="DaLonC.jpg" border="0" src="/gallery/data/23/thumbs/DaLonC.jpg" alt="DaLonC.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Cô Lin Resource id #77 Sun, 26 May 2013 11:37:36 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13522&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-c-c3-b4-lin&amp;cat=24"><img title="Colin17.jpg" border="0" src="/gallery/data/24/thumbs/Colin17.jpg" alt="Colin17.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ facebook của nhà báo Thiềm Thừ https://www.facebook.com/quan.thiemthu?fref=ts Đảo Đá Tây ngày nay Resource id #77 Sat, 27 Apr 2013 10:18:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13520&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y-ng-c3-a0y-nay&amp;cat=27"><img title="Datay19.JPG" border="0" src="/gallery/data/27/thumbs/Datay19.JPG" alt="Datay19.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: http://biendong.net/hoang-sa-truong-sa/820-co-ngi-13-nm-vac-a-xay-dng-trng-sa.html Những ngày xây dựng đảo Đá Tây Resource id #77 Sat, 27 Apr 2013 10:10:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13518&amp;title=nh-e1-bb-afng-ng-c3-a0y-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-91-e1-ba-a3oc4-90-c3-a1-t-c3-a2y&amp;cat=253"><img title="Truong-Sa-1-copy-793d9.jpg" border="0" src="/gallery/data/253/thumbs/Truong-Sa-1-copy-793d9.jpg" alt="Truong-Sa-1-copy-793d9.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Kỹ sư Trần Ngọc Hoàng http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-xay-quan-dao-truong-sa-ngay-ay-724370.htm Buổi đầu xây dựng đèn biển Tiên Nữ Resource id #77 Sat, 27 Apr 2013 10:10:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13519&amp;title=bu-e1-bb-95ic4-91-e1-ba-a7u-x-c3-a2y-d-e1-bb-b1ngc4-91-c3-a8n-bi-e1-bb-83n-ti-c3-aan-n-e1-bb-af&amp;cat=259"><img title="Truong-Sa-2-793d9.jpg" border="0" src="/gallery/data/259/thumbs/Truong-Sa-2-793d9.jpg" alt="Truong-Sa-2-793d9.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-xay-quan-dao-truong-sa-ngay-ay-724370.htm Đá Ga Ven Resource id #77 Tue, 23 Apr 2013 13:01:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13517&amp;title=-c4-90-c3-a1-ga-ven&amp;cat=56"><img title="Gaven.jpg" border="0" src="/gallery/data/56/thumbs/Gaven.jpg" alt="Gaven.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương