HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 08:49:07 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:24:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13333&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" alt="DK1_2_Phuc_Tan_A.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Tặng quà nhà giàn DK1/16 Phúc Tần B Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 23:08:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13322&amp;title=t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" alt="Dk1_16_Phuc_Tan_B.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Nhà giàn DK1/17 Phúc Tần C Resource id #77 Thu, 14 Feb 2013 23:08:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13318&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f17-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-c&amp;cat=109"><img title="DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" alt="DK1_17_Phuc_Tan_C.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: Nguyễn Bình Tân http://doanhnghieptrunguong.vn Đồng chí Trần Thanh Khê cùng Đoàn đại biểu làm việc với Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:35:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12890&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-tr-e1-ba-a7n-thanh-kh-c3-aa-c-c3-b9ngc4-90o-c3-a0nc4-91-e1-ba-a1i-bi-e1-bb-83u-l-c3-a0m-vi-e1-bb-87c-v-e1-bb-9bi&amp;cat=109"><img title="12345_resize851.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize851.JPG" alt="12345_resize851.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Trần Thanh Khê cùng Đoàn đại biểu làm việc với Nhà giàn DK1/17 Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Đồng chí Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà cán bộ, chiế Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:34:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12889&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-nguy-e1-bb-85n-quang-d-c6-b0-c6-a1ng-th-c4-83m-v-c3-a0-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-c-c3-a1n-b-e1-bb-99-2c-chi-e1-ba-bf&amp;cat=109"><img title="12345_resize850.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize850.JPG" alt="12345_resize850.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Nguyễn Quang Dương thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/16 Nguồn ảnh: http://doanhnghieptrunguong.vn/gioi-thieu-dang-uy-khoi/hoat-dong-dang-uy-khoi/201205/Nhat-ky-thien-ly-Truong-Sa-2159580/ Nhà giàn DK1/17. Ảnh: B.T Resource id #77 Mon, 04 Jun 2012 05:49:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12774&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f17e1-ba-a2nh-3a-b-t&amp;cat=109"><img title="123451580.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/123451580.jpg" alt="123451580.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://baobaclieu.vn/newsdetails/2ECC9C0A48/Nhat_ky_thien_ly_Truong_Sa.aspx Nhà giàn DK1 Phúc Tần Resource id #77 Thu, 31 May 2012 04:34:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12644&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="123451487.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/123451487.jpg" alt="123451487.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.mohinhvn.org/forum/showthread.php?t=17471&amp;p=140286 Trên nhà giàn DK1-12 Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 02:53:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11759&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-12&amp;cat=109"><img title="12345_resize453.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize453.jpg" alt="12345_resize453.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/homnay10.jpg Phỏng vấn giữa biển khơi, trên nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 22:48:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11633&amp;title=ph-e1-bb-8fng-v-e1-ba-a5n-gi-e1-bb-afa-bi-e1-bb-83n-kh-c6-a1i-2c-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f12-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="1234_resize1014.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1014.jpg" alt="1234_resize1014.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Phỏng vấn giữa biển khơi, trên nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/ts8.jpg Tác nghiệp ở nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 22:47:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11632&amp;title=t-c3-a1c-nghi-e1-bb-87pe1-bb-9f-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f12-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="1234_resize1013.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1013.jpg" alt="1234_resize1013.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/ts7.jpg Tác nghiệp ở nhà giàn DK1/12 Phúc Tần Resource id #77 Wed, 25 Apr 2012 22:46:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11631&amp;title=t-c3-a1c-nghi-e1-bb-87pe1-bb-9f-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f12-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="1234_resize1012.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1012.jpg" alt="1234_resize1012.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/ts1.jpg Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1-12 đang xem chương trình truyền Resource id #77 Sun, 22 Apr 2012 02:52:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11493&amp;title=c-c3-a1n-b-e1-bb-99-chi-e1-ba-bfn-s-e1-bb-b9-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-12c4-91ang-xem-ch-c6-b0-c6-a1ng-tr-c3-acnh-truy-e1-bb-81n&amp;cat=109"><img title="12345_resize440.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize440.JPG" alt="12345_resize440.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cán bộ chiến sỹ nhà giàn DK1-12 đang xem chương trình truyền hình Việt Nam Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/nhagian2.jpg Thiết bị thu sóng truyền hình (màu trắng) trên nhà giàn DK1-1 Resource id #77 Sun, 22 Apr 2012 02:51:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11492&amp;title=thi-e1-ba-bft-b-e1-bb-8b-thu-s-c3-b3ng-truy-e1-bb-81n-h-c3-acnh28m-c3-a0u-tr-e1-ba-afng-29-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-1&amp;cat=109"><img title="12345_resize439.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize439.JPG" alt="12345_resize439.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thiết bị thu sóng truyền hình (màu trắng) trên nhà giàn DK1-12 Phúc Tần Nguồn ảnh: http://vtv.vn/Content/Uploads/Image/2012/4/19/nhagian_634704324992348000.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 11 Apr 2012 09:36:56 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11257&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize1000.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize1000.jpg" alt="1234_resize1000.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9a/d7/5b/FPT_Truongsa10.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 11 Apr 2012 09:36:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11256&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize999.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize999.jpg" alt="1234_resize999.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://chungta.vn/Files/Subject/3b/9a/d7/5b/FPT_Truongsa5.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 09:57:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11112&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342070.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342070.jpg" alt="12342070.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-XFApsaBGnGc/ThLATw6PoyI/AAAAAAAAAKg/g8Kjxzl7bH4/s647/IMG_6630.JPG Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 09:56:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11111&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342069.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342069.jpg" alt="12342069.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-wl-xN5D72fw/ThK_pHMB68I/AAAAAAAAAKY/Jb_nbM9gfZ0/s647/IMG_6594.JPG Bay trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 09:54:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11110&amp;title=bay-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342068.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342068.jpg" alt="12342068.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh5.googleusercontent.com/--1sKTU67sKk/ThK_YwBs8YI/AAAAAAAAAM4/CHHoWYeWgSM/s647/IMG_6621.JPG Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 09:53:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11109&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342067.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342067.jpg" alt="12342067.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/-YNBztEpln_w/ThK_Hs30PKI/AAAAAAAAAKM/z-WB3yVHd2w/s647/IMG_6596.JPG Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 09:52:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11108&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342066.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342066.jpg" alt="12342066.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh6.googleusercontent.com/-vSWRRpiPqI8/ThK-PDSsgtI/AAAAAAAAAKE/OLJsgzDZP-Y/s500/IMG_6593.JPG Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 05 Apr 2012 09:49:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11107&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12342065.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12342065.jpg" alt="12342065.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh3.googleusercontent.com/-wFxV6uo7uQw/ThK9ENAhGYI/AAAAAAAAAJ8/jmm4-E3KJc0/s500/IMG_6549.JPG Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:53:17 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9639&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341776.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341776.jpg" alt="12341776.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6024/5976589654_e88ebfc13f_b.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:52:03 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9638&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341775.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341775.jpg" alt="12341775.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6126/5969780948_d6fce7dd2b_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:50:37 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9637&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341774.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341774.jpg" alt="12341774.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6129/5969780480_e5e9773abd_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:49:38 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9636&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341773.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341773.jpg" alt="12341773.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6138/5969676832_d0a4276590_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:48:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9635&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341772.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341772.jpg" alt="12341772.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6011/5969676500_c9df23319c_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:47:02 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9634&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341771.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341771.jpg" alt="12341771.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6127/5969673584_6cf8da0674_b.jpg Rau xanh trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:45:36 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9633&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341770.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341770.jpg" alt="12341770.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6130/5969584698_0d7eee49dd_b.jpg Trên nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:44:30 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9632&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341769.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341769.jpg" alt="12341769.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6146/5969010227_d17e8b2734_b.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:41:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9631&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341768.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341768.jpg" alt="12341768.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6148/5969004749_bdf8369f93_b.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:40:29 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9630&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341767.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341767.jpg" alt="12341767.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6027/5969001373_3c9228cb6b_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:39:16 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9629&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341766.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341766.jpg" alt="12341766.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6149/5969540304_acc9eddcf2_b.jpg Vào thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:37:42 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9628&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341765.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341765.jpg" alt="12341765.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6001/5968966633_5ef11b2de4_b.jpg Xuống xuồng vào thăm nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:36:33 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9627&amp;title=xu-e1-bb-91ng-xu-e1-bb-93ng-v-c3-a0o-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341764.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341764.jpg" alt="12341764.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6139/5969496570_63158e7a79_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:34:48 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9626&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341763.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341763.jpg" alt="12341763.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6028/5968928425_e18b93f842_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:33:40 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9625&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341762.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341762.jpg" alt="12341762.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6132/5968926451_6f07c8e5e1_b.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:32:18 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9624&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12341761.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341761.jpg" alt="12341761.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm7.staticflickr.com/6020/5969464686_4847f26924_b.jpg Chụp ảnh với đ/c Trang Hải Âu - Trưởng nhà giàn. Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:24:36 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9623&amp;title=ch-e1-bb-a5pe1-ba-a3nh-v-e1-bb-9bic4-91-2fc-trang-h-e1-ba-a3ic3-82utr-c6-b0-e1-bb-9fng-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-&amp;cat=109"><img title="1234_resize879.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize879.jpg" alt="1234_resize879.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vpi.pvn.vn/upload_images/image/SONDB/2011/TRUONG%20SA/4_001.JPG Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 21 Dec 2011 06:23:45 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9622&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize878.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize878.jpg" alt="1234_resize878.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vpi.pvn.vn/upload_images/image/SONDB/2011/TRUONG%20SA/3_001.JPG Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Wed, 30 Nov 2011 01:13:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9336&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="12345_resize247.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize247.jpg" alt="12345_resize247.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://dntvn.org.vn/Portals/0/Users/003/03/3/91.%20Nha%20gian.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 10:04:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9155&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="230073_170336923022383_124026334320109_424703_606446_n.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/230073_170336923022383_124026334320109_424703_606446_n.jpg" alt="230073_170336923022383_124026334320109_424703_606446_n.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Fri, 25 Nov 2011 10:02:46 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9154&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="phuctan.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/phuctan.jpg" alt="phuctan.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Thu, 24 Nov 2011 09:18:37 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9133&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="dk1_2Phuctan.jpeg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/dk1_2Phuctan.jpeg" alt="dk1_2Phuctan.jpeg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Các chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần vẫy tay chào đoàn công tác. Resource id #77 Fri, 18 Nov 2011 02:52:52 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9094&amp;title=c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-v-e1-ba-aby-tay-ch-c3-a0oc4-91o-c3-a0n-c-c3-b4ng-t-c3-a1c-&amp;cat=109"><img title="12345_resize161.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345_resize161.jpg" alt="12345_resize161.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các chiến sĩ nhà giàn Phúc Tần vẫy tay chào đoàn công tác. Nguồn ảnh: http://tintucimg.vnanet.vn/2011/11/18/01/33/anh-3.jpg Nhà giàn DK1 Phúc Tần Resource id #77 Wed, 16 Nov 2011 20:06:44 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9055&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="12345797.JPG" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345797.JPG" alt="12345797.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/news/2011/08/23/10d8c6909af244dcbc940be437ce5c54.jpeg Nhà giàn DK1 Resource id #77 Thu, 18 Aug 2011 23:03:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8269&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1&amp;cat=109"><img title="12345216.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345216.jpg" alt="12345216.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: https://lh4.googleusercontent.com/_Tmf0iRSTr8U/TdkOUWz1YuI/AAAAAAAAAOo/ETNR9np4sUQ/s512/6.jpg Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần B Resource id #77 Thu, 18 Aug 2011 03:27:55 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8232&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="12345191.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345191.jpg" alt="12345191.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://doantn.pyu.edu.vn/fileupload/news/truong%20sa%203.JPG Nhà giàn DK 1/16 Phúc Tần B Resource id #77 Wed, 10 Aug 2011 03:54:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8163&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk-1-2f16-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-b&amp;cat=109"><img title="12345138.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12345138.jpg" alt="12345138.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.baodongkhoi.com.vn/images/news/15.5.2009_9h15_h6.jpg Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần A Resource id #77 Fri, 08 Jul 2011 03:44:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8019&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f2-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n-a&amp;cat=109"><img title="1234_resize758.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/1234_resize758.jpg" alt="1234_resize758.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://dntdanang.com.vn/spaw2/uploads/images/DK1.JPG Leo lên nhà giàn Phúc Tần Resource id #77 Fri, 08 Jul 2011 03:20:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8010&amp;title=leo-l-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-ph-c3-bac-t-e1-ba-a7n&amp;cat=109"><img title="12341689.jpg" border="0" src="/gallery/data/109/thumbs/12341689.jpg" alt="12341689.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/247864_1775382387601_1330584483_31667149_108542_n.jpg