HoangSa.Org /gallery Fri, 12 Feb 2016 09:07:03 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Công nhân nhà máy thuốc lá Hà Nội, 1910 Resource id #77 Thu, 27 Oct 2011 04:47:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8866&amp;title=c-c3-b4ng-nh-c3-a2n-nh-c3-a0-m-c3-a1y-thu-e1-bb-91c-l-c3-a1-h-c3-a0-n-e1-bb-99i-2c-1910&amp;cat=189"><img title="12345655.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345655.jpg" alt="12345655.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm3.static.flickr.com/2326/4514238854_e2fca97f5b_o.jpg Học sinh Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 27 Oct 2011 04:45:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8865&amp;title=h-e1-bb-8dc-sinh-h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345654.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345654.jpg" alt="12345654.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4009/4514239044_e56c370a4e_o.jpg Trẻ em Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 27 Oct 2011 04:43:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8864&amp;title=tr-e1-ba-bb-em-h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345653.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345653.jpg" alt="12345653.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4054/4513599157_7357654d78_o.jpg Phụ nữ Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 27 Oct 2011 04:42:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8863&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345652.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345652.jpg" alt="12345652.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm3.static.flickr.com/2300/4513599311_55aa8a61af_o.jpg Trẻ em Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 27 Oct 2011 04:40:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8862&amp;title=tr-e1-ba-bb-em-h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345651.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345651.jpg" alt="12345651.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4020/4514239546_6bd0d8e174_o.jpg Thư sinh Bắc Bộ Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:54:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8793&amp;title=th-c6-b0-sinh-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99&amp;cat=11"><img title="12345644.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345644.jpg" alt="12345644.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4022/4516082873_bfcf6197f7_o.jpg Phụ nữ dân tộc Tây Bắc xưa Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:52:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8792&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-d-c3-a2n-t-e1-bb-99c-t-c3-a2y-b-e1-ba-afc-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345643.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345643.jpg" alt="12345643.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4024/4516717708_b6bc936f73_o.jpg Phụ nữ Nam Định xưa Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:50:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8791&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-namc4-90-e1-bb-8bnh-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345642.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345642.jpg" alt="12345642.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4034/4516083457_50e0703d6c_o.jpg Phụ nữ Bắc Bộ xưa Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:48:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8790&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345641.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345641.jpg" alt="12345641.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4031/4516083647_ac832fc222_o.jpg Một thanh niên Sài Gòn xưa Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:46:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8789&amp;title=m-e1-bb-99t-thanh-ni-c3-aan-s-c3-a0i-g-c3-b2n-x-c6-b0a&amp;cat=190"><img title="12345640.jpg" border="0" src="/gallery/data/190/thumbs/12345640.jpg" alt="12345640.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4048/4516718352_284966497c_o.jpg Một cụ già Sài Gòn xưa Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:44:33 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8788&amp;title=m-e1-bb-99t-c-e1-bb-a5-gi-c3-a0-s-c3-a0i-g-c3-b2n-x-c6-b0a&amp;cat=190"><img title="12345639.jpg" border="0" src="/gallery/data/190/thumbs/12345639.jpg" alt="12345639.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4028/4516084639_4c9556f321_o.jpg Một ông quan và vợ ở Sài Gòn Resource id #77 Wed, 05 Oct 2011 08:21:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8787&amp;title=m-e1-bb-99tc3-b4ng-quan-v-c3-a0-v-e1-bb-a3e1-bb-9f-s-c3-a0i-g-c3-b2n&amp;cat=11"><img title="12345638.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345638.jpg" alt="12345638.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm5.static.flickr.com/4062/4516719610_d654af92ea_o.jpg Vùng Chợ Lớn - Sài Gòn xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:09:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8784&amp;title=v-c3-b9ng-ch-e1-bb-a3-l-e1-bb-9bns-c3-a0i-g-c3-b2n-x-c6-b0a&amp;cat=190"><img title="12345637.jpg" border="0" src="/gallery/data/190/thumbs/12345637.jpg" alt="12345637.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20saigon/100Cholonchargement.jpg Sài Gòn 1882 Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:08:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8783&amp;title=s-c3-a0i-g-c3-b2n-1882&amp;cat=190"><img title="12345636.jpg" border="0" src="/gallery/data/190/thumbs/12345636.jpg" alt="12345636.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh http://www.opusmang.com/forums/index.php?topic=446.0 Vườn Bách thú Hà Nội xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:07:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8782&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-b-c3-a1ch-th-c3-ba-h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345635.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345635.jpg" alt="12345635.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/767CPElephantanoiParc.jpg Sông Hồng - Hà Nội xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:05:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8781&amp;title=s-c3-b4ng-h-e1-bb-93ngh-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345634.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345634.jpg" alt="12345634.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/765FleuveRouge.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:04:51 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8780&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345633.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345633.jpg" alt="12345633.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/763Panorama.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:03:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8779&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345632.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345632.jpg" alt="12345632.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/762AORue.jpg Phụ nữ Bắc Bộ xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:03:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8778&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345631.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345631.jpg" alt="12345631.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/715pretresse.jpg Phụ nữ Bắc Bộ têm trầu Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:02:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8777&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-t-c3-aam-tr-e1-ba-a7u&amp;cat=11"><img title="12345630.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345630.jpg" alt="12345630.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/714prepbetel.jpg Nhà nho Bắc Bộ Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:01:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8776&amp;title=nh-c3-a0-nho-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99&amp;cat=11"><img title="12345629.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345629.jpg" alt="12345629.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/713pipeaeau.jpg Chức sắc làng Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 10:00:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8775&amp;title=ch-e1-bb-a9c-s-e1-ba-afc-l-c3-a0ng&amp;cat=11"><img title="12345628.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345628.jpg" alt="12345628.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/712notable.jpg Quan lại thời Nguyễn Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 09:59:02 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8774&amp;title=quan-l-e1-ba-a1i-th-e1-bb-9di-nguy-e1-bb-85n&amp;cat=11"><img title="12345627.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345627.jpg" alt="12345627.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/710mandarin1.jpg Cụ đồ Bắc Bộ Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 09:58:10 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8773&amp;title=c-e1-bb-a5c4-91-e1-bb-93-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99&amp;cat=11"><img title="12345626.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345626.jpg" alt="12345626.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/709lettre.jpg Phụ nữ Bắc Bộ xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 09:56:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8772&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345625.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345625.jpg" alt="12345625.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/707eunefillelatanier.jpg<br /><br />1 ghi chú Trẻ em Bắc Bộ xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 09:55:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8771&amp;title=tr-e1-ba-bb-em-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345624.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345624.jpg" alt="12345624.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/706enfants.jpg Phụ nữ Bắc Bộ xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 09:53:43 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8770&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345623.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345623.jpg" alt="12345623.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/705EchiquiersVivant.jpg Phụ nữ Bắc Bộ xưa Resource id #77 Sun, 02 Oct 2011 09:52:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8769&amp;title=ph-e1-bb-a5-n-e1-bb-af-b-e1-ba-afc-b-e1-bb-99-x-c6-b0a&amp;cat=11"><img title="12345622.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345622.jpg" alt="12345622.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/704dentslaques.jpg Quan lại thời Nguyễn Resource id #77 Tue, 27 Sep 2011 07:25:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8748&amp;title=quan-l-e1-ba-a1i-th-e1-bb-9di-nguy-e1-bb-85n&amp;cat=11"><img title="12345607.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345607.jpg" alt="12345607.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/702chefcanton.jpg Nhà sư Resource id #77 Tue, 27 Sep 2011 07:24:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8747&amp;title=nh-c3-a0-s-c6-b0&amp;cat=11"><img title="12345606.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345606.jpg" alt="12345606.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/701bonzesse.jpg Diễn viên Tuồng Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 03:56:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8738&amp;title=di-e1-bb-85n-vi-c3-aan-tu-e1-bb-93ng&amp;cat=11"><img title="12345599.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345599.jpg" alt="12345599.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/700acteurs.jpg Phố Tràng Tiền (Hà Nội) thời Pháp thuộc Resource id #77 Thu, 22 Sep 2011 03:55:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8737&amp;title=ph-e1-bb-91-tr-c3-a0ng-ti-e1-bb-81n28h-c3-a0-n-e1-bb-99i-29-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345598.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345598.jpg" alt="12345598.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/563RuePaulBertCP.jpg Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:09:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8711&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345575.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345575.jpg" alt="12345575.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/331RueDeLaSoie.jpg Nho sĩ Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:08:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8710&amp;title=nho-s-c4-a9&amp;cat=11"><img title="12345574.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345574.jpg" alt="12345574.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/105AlbertKahn.jpg Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:06:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8709&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345573.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345573.jpg" alt="12345573.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/514PontDoumer.jpg Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:04:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8708&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345_resize59.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345_resize59.jpg" alt="12345_resize59.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/370ManufactureTabac.jpg Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:02:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8707&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345572.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345572.jpg" alt="12345572.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/348VuePresCitadelleCPMax.jpg Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:01:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8706&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345_resize58.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345_resize58.jpg" alt="12345_resize58.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/330PalaisGouverneur.jpg Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Wed, 21 Sep 2011 09:00:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8705&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345571.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345571.jpg" alt="12345571.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/117RueDuCotonHanoi.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Tue, 20 Sep 2011 04:42:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8702&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345568.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345568.jpg" alt="12345568.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/116MetropoleHanoi.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Tue, 20 Sep 2011 04:40:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8701&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345567.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345567.jpg" alt="12345567.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/113RueDeLaConcessionHanoi.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Tue, 20 Sep 2011 04:39:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8700&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345566.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345566.jpg" alt="12345566.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/107HanoiSud.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Tue, 20 Sep 2011 04:37:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8699&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345565.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345565.jpg" alt="12345565.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/106DistillerieRizHanoi.JPG Ga Hàng Cỏ (Hà Nội) thời Pháp thuộc Resource id #77 Tue, 20 Sep 2011 04:36:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8698&amp;title=ga-h-c3-a0ng-c-e1-bb-8f28h-c3-a0-n-e1-bb-99i-29-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345564.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345564.jpg" alt="12345564.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/105GareHanoi.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Tue, 20 Sep 2011 04:34:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8697&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345563.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345563.jpg" alt="12345563.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/105FoireHanoi1024.JPG Hà Nội thời Pháp thuộc Resource id #77 Thu, 15 Sep 2011 10:27:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8621&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-th-e1-bb-9di-ph-c3-a1p-thu-e1-bb-99c&amp;cat=189"><img title="12345518.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345518.jpg" alt="12345518.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/104HanoiStationAutobusProcheGare.JPG Quan lại thời Nguyễn Resource id #77 Thu, 15 Sep 2011 10:26:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8620&amp;title=quan-l-e1-ba-a1i-th-e1-bb-9di-nguy-e1-bb-85n&amp;cat=11"><img title="12345517.jpg" border="0" src="/gallery/data/11/thumbs/12345517.jpg" alt="12345517.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/104AlbertKahn.jpg Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 15 Sep 2011 10:25:23 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8619&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345516.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345516.jpg" alt="12345516.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/103AlbertKahn.jpg Sông Hồng - Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 15 Sep 2011 10:24:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8618&amp;title=s-c3-b4ng-h-e1-bb-93ngh-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345515.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345515.jpg" alt="12345515.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/102FleuveRougeProcheHanoi1926.JPG Hà Nội xưa Resource id #77 Thu, 15 Sep 2011 10:22:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=8617&amp;title=h-c3-a0-n-e1-bb-99i-x-c6-b0a&amp;cat=189"><img title="12345514.jpg" border="0" src="/gallery/data/189/thumbs/12345514.jpg" alt="12345514.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.xuvn.com/vnexhibit/city%20past/old%20hanoi/101HanoiPontDoumerInondation1926.JPG