HoangSa.Org /gallery Mon, 08 Feb 2016 11:47:12 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Ảnh vệ tinh bãi Huyền Trân và vị trí nhà giàn DK1/7 Resource id #77 Mon, 11 Mar 2013 08:12:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13439&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-b-c3-a3i-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n-v-c3-a0-v-e1-bb-8b-tr-c3-ad-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7&amp;cat=112"><img title="HuyenTran3.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/HuyenTran3.jpg" alt="HuyenTran3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:24:35 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13334&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="DK1_7_Huyen_Tran.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/DK1_7_Huyen_Tran.jpg" alt="DK1_7_Huyen_Tran.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh do PGS.TS Phạm Ngọc Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh) được giao nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp thiết kế nhà giàn DK1 cung cấp http://vovworld.vn/vi-VN/Viet-Nam-Dat-nuoc-Con-nguoi/Mat-than-tren-bien-Dong/105102.vov Ảnh vệ tinh Bãi Huyền Trân Resource id #77 Sat, 15 Dec 2012 06:35:28 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13116&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinh-b-c3-a3i-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="HuyenTran2.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/HuyenTran2.jpg" alt="HuyenTran2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Chia tay nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:37:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11710&amp;title=chia-tay-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451185.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451185.jpg" alt="123451185.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-nzVcekDSgkE/T5gA3lnXWnI/AAAAAAAALWM/40kMfSgsN8A/s640/34.jpg Chia tay nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:36:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11709&amp;title=chia-tay-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451184.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451184.jpg" alt="123451184.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-P_uqvygOskc/T5gAt8HSL_I/AAAAAAAALV0/VJKiKrhERok/s640/31.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:35:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11708&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451183.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451183.jpg" alt="123451183.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-1qCuPGVzwUY/T5gA02eVyUI/AAAAAAAALWE/gZaekSJ5sO0/s640/33.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:34:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11707&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451182.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451182.jpg" alt="123451182.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-oB3M48U8BJA/T5gArvQpLEI/AAAAAAAALVs/1bDUVpuS9i4/s640/30.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:33:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11706&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451181.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451181.jpg" alt="123451181.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-b94335KX69I/T5gBKDvJo2I/AAAAAAAALW8/_1m6e9G4Lf0/s640/9.jpg Vườn rau xanh trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:33:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11705&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451180.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451180.jpg" alt="123451180.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-3Ar5ZfLpH6k/T5gBHYnyppI/AAAAAAAALW0/xJe2HDZL8Jc/s640/6.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:32:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11704&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451179.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451179.jpg" alt="123451179.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-w12snBelqyk/T5gAnn0QY8I/AAAAAAAALVk/oNZlS7jcJwI/s640/3.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:31:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11703&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451178.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451178.jpg" alt="123451178.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-ffaX3zD2zkY/T5gAkSqbRII/AAAAAAAALVc/7C4WAZ12_vw/s640/29.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:31:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11702&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451177.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451177.jpg" alt="123451177.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/--5zzO7-NzYw/T5gAhf2MQXI/AAAAAAAALVU/GVsX6Qauglk/s640/28.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:30:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11701&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451176.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451176.jpg" alt="123451176.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-3CuyKwai4RQ/T5gAesrC1OI/AAAAAAAALVM/75slm58bizU/s640/27.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:29:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11700&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451175.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451175.jpg" alt="123451175.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-QUdtOft3xeo/T5gAa7JXOWI/AAAAAAAALVE/Wrj0fvCpyFg/s640/26.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:28:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11699&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451174.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451174.jpg" alt="123451174.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-G55jNlnzcZE/T5gAXaPR23I/AAAAAAAALU8/unG1m-dDFd4/s640/25.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:27:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11698&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451173.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451173.jpg" alt="123451173.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-B9FiXxCJUB0/T5gAUmT2uxI/AAAAAAAALU0/ZtVlx18TDBs/s640/24.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:27:07 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11697&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451172.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451172.jpg" alt="123451172.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-5Pfs9pGhgYc/T5gARrBuK4I/AAAAAAAALUs/8EF5IFOIYCI/s640/23.jpg<br /><br />1 ghi chú Cây chanh trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:26:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11696&amp;title=c-c3-a2y-chanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451171.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451171.jpg" alt="123451171.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-mqicXWNPX2E/T5gAOKhjbGI/AAAAAAAALUk/fwC3Cg5botU/s640/22.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:24:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11695&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451170.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451170.jpg" alt="123451170.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-aCKM203yEAc/T5gALsD4-QI/AAAAAAAALUc/t7K8eS_v-ow/s640/21.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:24:09 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11694&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451169.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451169.jpg" alt="123451169.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-p32bR4qOm3o/T5gAGQqpKII/AAAAAAAALUM/euLhx5pEu9o/s640/19.jpg Vườn rau xanh trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:23:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11693&amp;title=v-c6-b0-e1-bb-9dn-rau-xanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451168.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451168.jpg" alt="123451168.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-It-YhK67R1Q/T5gACQ2NS_I/AAAAAAAALUE/7r6dXxaa5OI/s640/18.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:22:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11692&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451167.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451167.jpg" alt="123451167.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-L4KgGAWBI7M/T5f__1yyi9I/AAAAAAAALT8/xVQKUbEbRjc/s640/17.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:21:29 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11691&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451166.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451166.jpg" alt="123451166.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-xFh0x0KMFUc/T5f_7haidAI/AAAAAAAALT0/tEjsrRXMQUc/s640/16.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:20:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11690&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451165.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451165.jpg" alt="123451165.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-bThYwHDhFt0/T5f_1tefTkI/AAAAAAAALTk/GOuzauFPv1U/s640/14.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:20:00 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11689&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451164.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451164.jpg" alt="123451164.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-4SfnmCzht-4/T5f_x6CaucI/AAAAAAAALTc/lBQw1r6v6E4/s640/13.jpg Bia tập bắn trên biển ở nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:18:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11688&amp;title=bia-t-e1-ba-adp-b-e1-ba-afn-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83ne1-bb-9f-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451163.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451163.jpg" alt="123451163.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-S3iHdcosz4U/T5f_s6EkUlI/AAAAAAAALTU/QKNXkKUumdE/s640/12.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:17:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11687&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451162.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451162.jpg" alt="123451162.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-NBUBeCvvAQo/T5f_o0_MT7I/AAAAAAAALTM/1hX_kNnfrpw/s640/11.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:16:54 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11686&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451161.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451161.jpg" alt="123451161.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-AIeCFNR70I8/T5f_k_d8tVI/AAAAAAAALTE/B5iIucrC9xQ/s640/10.jpg Lên thăm nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:16:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11685&amp;title=l-c3-aan-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451160.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451160.jpg" alt="123451160.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-si5UiphYXlM/T5f-piDN_8I/AAAAAAAALS8/hdxPsyUdJfY/s640/8.jpg Đến thăm nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:15:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11684&amp;title=-c4-90-e1-ba-bfn-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451159.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451159.jpg" alt="123451159.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-3UDz3JM9Vls/T5gyKsFkCjI/AAAAAAAALZA/zBd53GKcKSQ/s400/40.jpg Đến thăm nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:13:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11683&amp;title=-c4-90-e1-ba-bfn-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451158.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451158.jpg" alt="123451158.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-j29kvRSrumM/T5gA-Abgd9I/AAAAAAAALWc/cWnCtui4vKU/s400/36.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:12:26 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11682&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451157.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451157.jpg" alt="123451157.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-xlxvp9QoPxQ/T5gw0pCqIiI/AAAAAAAALY4/zeQKUTdEkPE/s400/4.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:11:39 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11681&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451156.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451156.jpg" alt="123451156.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-7sLwi6OIT2c/T5gtD7dDruI/AAAAAAAALYs/QPcoy1VRL5A/s400/20.jpg Vào thăm nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:10:49 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11680&amp;title=v-c3-a0o-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451155.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451155.jpg" alt="123451155.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-xWj_nzOT33w/T5gp-iew3VI/AAAAAAAALYg/0Jf2LQJLKHI/s400/37.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:09:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11679&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451154.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451154.jpg" alt="123451154.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-KneIbDDaMfA/T5gnKDwhRZI/AAAAAAAALYU/WfRQx4SP26w/s400/IMG_0444+%28FILEminimizer%29.JPG Nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:08:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11678&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451153.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451153.jpg" alt="123451153.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-szGRmKdL1Ps/T5ghqQTNkiI/AAAAAAAALYI/X5ucMRLNcxE/s400/35.jpg Đến thăm nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:07:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11677&amp;title=-c4-90-e1-ba-bfn-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451152.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451152.jpg" alt="123451152.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-BzIIt2d_bs4/T5gdKtzoHgI/AAAAAAAALX8/h08AnNxMpHM/s400/39.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:07:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11676&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451151.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451151.jpg" alt="123451151.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-o1XsRhmzM9I/T5gMjagm4vI/AAAAAAAALXg/ydDszx4_l3o/s400/IMG_0397+%28FILEminimizer%29.JPG Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:05:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11675&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451150.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451150.jpg" alt="123451150.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-oPyWmobDPQA/T5gbpb_kujI/AAAAAAAALXs/zrIXGvFklwA/s400/5.jpg Nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:04:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11674&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451149.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451149.jpg" alt="123451149.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://3.bp.blogspot.com/-McQkaZx4C6M/T5gAxtNczFI/AAAAAAAALV8/C7HWhxM3z9k/s400/32.jpg Rau xanh trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:03:34 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11673&amp;title=rau-xanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451148.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451148.jpg" alt="123451148.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-ihsmwl-PGTk/T5f_4ikEWfI/AAAAAAAALTs/S3NpWKWvAxU/s400/15.jpg Trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:02:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11672&amp;title=tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451147.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451147.jpg" alt="123451147.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://1.bp.blogspot.com/-TX0uRbU5o3E/T5gKwlEY9bI/AAAAAAAALXY/qJ2KGVGD4uc/s400/38.jpg Đến thăm nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 03:01:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11671&amp;title=-c4-90-e1-ba-bfn-th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451146.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451146.jpg" alt="123451146.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-N0CVBRkMhrc/T5gKE3F47XI/AAAAAAAALXQ/-QXaU743Mak/s400/1.jpg Nhà giàn DK1/7 - Huyền Trân Resource id #77 Thu, 26 Apr 2012 02:59:58 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11670&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451145.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451145.jpg" alt="123451145.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-7XtOW3nKOVA/T5gJtHGeANI/AAAAAAAALXI/2zVg1xLOzGo/s400/2.jpg Cây chanh trên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Thu, 12 Apr 2012 19:36:27 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11292&amp;title=c-c3-a2y-chanh-tr-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451043.JPG" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451043.JPG" alt="123451043.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://2.bp.blogspot.com/-c7KwgViX0fU/T4aaz00szSI/AAAAAAAAKtM/z2f2Re7TKos/s1600/IMG_0533+%28FILEminimizer%29.JPG Thăm nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Tue, 10 Apr 2012 05:27:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11198&amp;title=th-c4-83m-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="123451015.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/123451015.jpg" alt="123451015.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://4.bp.blogspot.com/-Rim_7IaM4mc/T4PddPxaHwI/AAAAAAAAKio/64NOUyfAR8E/s640/IMG_0743+%28FILEminimizer%29.JPG Chuyển quà lên nhà giàn DK1/7 Huyền Trân Resource id #77 Wed, 30 Nov 2011 02:37:58 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=9345&amp;title=chuy-e1-bb-83n-qu-c3-a0-l-c3-aan-nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n&amp;cat=112"><img title="12345849.JPG" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/12345849.JPG" alt="12345849.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm01.gox.vn/photo/data/20110817/79645551/A5ECB498301BEB08A92D6FC325868ED1.jpg Nhà giàn DK1/7 Resource id #77 Sat, 14 May 2011 22:55:38 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=6855&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7&amp;cat=112"><img title="12341041.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/12341041.jpg" alt="12341041.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i816.photobucket.com/albums/zz81/oanhnguyen1984/DK17.jpg?t=1305427759 Ngọn đèn hải đăng trên nhà dàn DK1-7... Resource id #77 Wed, 09 Feb 2011 03:03:45 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4463&amp;title=ng-e1-bb-8dnc4-91-c3-a8n-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-tr-c3-aan-nh-c3-a0-d-c3-a0n-dk1-7&amp;cat=112"><img title="images934.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/images934.jpg" alt="images934.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/02/08/ngon-hai-dang.jpg Nhà Giàn Dk1/7 Huyền Trân Tháng 4/1996 Resource id #77 Sat, 03 Oct 2009 16:53:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=2283&amp;title=nh-c3-a0-gi-c3-a0n-dk1-2f7-huy-e1-bb-81n-tr-c3-a2n-th-c3-a1ng-4-2f1996&amp;cat=112"><img title="huyentran496_923426.jpg" border="0" src="/gallery/data/112/thumbs/huyentran496_923426.jpg" alt="huyentran496_923426.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Hình ảnh từ [url]http://s603.photobucket.com/albums/tt117/dinhquantp/?action=tags¤t=TS496[/url]