HoangSa.Org /gallery Sat, 13 Feb 2016 20:43:58 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 songtutaysu30southwestcay Resource id #77 Mon, 12 Aug 2013 22:56:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13567&amp;title=songtutaysu30southwestcay&amp;cat=12"><img title="songtutaysu30southwestcay.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/songtutaysu30southwestcay.jpg" alt="songtutaysu30southwestcay.jpg" /></a><br /><br />bởi: onghoangbay<br /><br />Mô tả: Máy bay Su-30MK2 bay tuần tiễu trên bầu trời đảo Song Tử Tây Ảnh vệ tinh đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sat, 22 Jun 2013 14:14:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13555&amp;title=-e1-ba-a2nh-v-e1-bb-87-tinhc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="Southwest_cay.JPG" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/Southwest_cay.JPG" alt="Southwest_cay.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương M31 xây kè chắn sóng ở đảo Song Tử Tây 5-2008 Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:02:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13327&amp;title=m31-x-c3-a2y-k-c3-a8-ch-e1-ba-afn-s-c3-b3nge1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-5-2008&amp;cat=12"><img title="STT2008a.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/STT2008a.jpg" alt="STT2008a.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: E131 cung cấp http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/motthoivacdaxaytruong-nd-30436f86.aspx Chuyển vật liệu xây kè chắn sóng ở đảo Song Tử Tây Resource id #77 Fri, 15 Feb 2013 09:02:08 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13328&amp;title=chuy-e1-bb-83n-v-e1-ba-adt-li-e1-bb-87u-x-c3-a2y-k-c3-a8-ch-e1-ba-afn-s-c3-b3nge1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="STT2008b.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/STT2008b.jpg" alt="STT2008b.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh: E131 cung cấp http://biengioilanhtho.gov.vn/vie/motthoivacdaxaytruong-nd-30436f86.aspx Đảo Song Tử Đông (gần) và Song Tử Tây (xa) Resource id #77 Sun, 16 Dec 2012 05:12:00 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=13190&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-adc4-90-c3-b4ng28g-e1-ba-a7n-29-v-c3-a0-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y28xa-29&amp;cat=12"><img title="SongTu.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/SongTu.jpg" alt="SongTu.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương Chư tăng cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống để Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 22:43:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12968&amp;title=ch-c6-b0-t-c4-83ng-c-e1-ba-a7u-si-c3-aau-cho-anh-linh-c-c3-a1c-li-e1-bb-87t-s-c4-a9c4-91-c3-a3-ng-c3-a3-xu-e1-bb-91ngc4-91-e1-bb-83&amp;cat=12"><img title="1234_resize1157.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/1234_resize1157.jpg" alt="1234_resize1157.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chư tăng cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo Tổ quốc Nguồn ảnh: http://bee.net.vn/channel/5423/201206/Chuyen-tu-hanh-cua-quy-Su-tai-Truong-Sa-1838492/ Khi ra hoằng pháp trên đảo, quý Thượng tọa và Đại đức Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 22:41:30 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12967&amp;title=khi-ra-ho-e1-ba-b1ng-ph-c3-a1p-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-2c-qu-c3-bd-th-c6-b0-e1-bb-a3ng-t-e1-bb-8da-v-c3-a0c4-90-e1-ba-a1ic4-91-e1-bb-a9cc4&amp;cat=12"><img title="1234_resize1156.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/1234_resize1156.jpg" alt="1234_resize1156.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Khi ra hoằng pháp trên đảo, quý Thượng tọa và Đại đức đều xúc động vì tình quân dân nơi đây Nguồn ảnh: http://bee.net.vn/channel/5423/201206/Chuyen-tu-hanh-cua-quy-Su-tai-Truong-Sa-1838492/ “Chúng tôi muốn góp một phần công sức để nâng cao đời Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 22:39:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12966&amp;title=-e2-80-9cch-c3-bang-t-c3-b4i-mu-e1-bb-91n-g-c3-b3p-m-e1-bb-99t-ph-e1-ba-a7n-c-c3-b4ng-s-e1-bb-a9cc4-91-e1-bb-83-n-c3-a2ng-caoc4-91-e1-bb-9di&amp;cat=12"><img title="1234_resize1155.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/1234_resize1155.jpg" alt="1234_resize1155.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: “Chúng tôi muốn góp một phần công sức để nâng cao đời sống tinh thần của người dân tại quần đảo Trường Sa” Thượng tọa Thích Tâm Hiện tâm sự Nguồn ảnh: http://bee.net.vn/channel/5423/201206/Chuyen-tu-hanh-cua-quy-Su-tai-Truong-Sa-1838492/ Bên tượng Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:07:25 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12959&amp;title=b-c3-aan-t-c6-b0-e1-bb-a3ng-tr-e1-ba-a7n-h-c6-b0ngc4-90-e1-ba-a1o-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451665.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451665.jpg" alt="123451665.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Cột mốc chủ quyền của Việt Nam được dựng năm 1956 (thu Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:06:16 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12958&amp;title=c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-c-e1-bb-a7a-vi-e1-bb-87t-namc4-91-c6-b0-e1-bb-a3c-d-e1-bb-b1ng-n-c4-83m-195628thu-e1-bb&amp;cat=12"><img title="123451664.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451664.jpg" alt="123451664.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Cột mốc chủ quyền của Việt Nam được dựng năm 1956 (thuộc tỉnh Phước Tuy)trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Những viên gạch ở đảo Song Tử Tây đều in dấu Quốc huy V Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:04:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12957&amp;title=nh-e1-bb-afng-vi-c3-aan-g-e1-ba-a1che1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2yc4-91-e1-bb-81u-in-d-e1-ba-a5u-qu-e1-bb-91c-huy-v&amp;cat=12"><img title="123451663.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451663.jpg" alt="123451663.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Những viên gạch ở đảo Song Tử Tây đều in dấu Quốc huy Việt Nam. Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Thăm chùa Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:03:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12956&amp;title=th-c4-83m-ch-c3-b9a-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451662.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451662.jpg" alt="123451662.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Chơi bóng chuyền trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:02:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12955&amp;title=ch-c6-a1i-b-c3-b3ng-chuy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451661.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451661.jpg" alt="123451661.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Dưới gốc phong ba trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:01:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12954&amp;title=d-c6-b0-e1-bb-9bi-g-e1-bb-91c-phong-ba-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451660.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451660.jpg" alt="123451660.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Hoa phong ba trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 03:00:21 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12953&amp;title=hoa-phong-ba-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451659.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451659.jpg" alt="123451659.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoangdinhquang.vnweblogs.com/mobile.php?op=Default&amp;blogId=28838&amp;page=1 Quân dân đảo Song Tử Tây tiễn khách Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:19:22 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12934&amp;title=qu-c3-a2n-d-c3-a2nc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-ti-e1-bb-85n-kh-c3-a1ch&amp;cat=12"><img title="123451640.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451640.jpg" alt="123451640.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Tượng Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:17:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12933&amp;title=t-c6-b0-e1-bb-a3ng-tr-e1-ba-a7n-h-c6-b0ngc4-90-e1-ba-a1o-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451639.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451639.jpg" alt="123451639.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Hoa bàng vuông trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:16:53 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12932&amp;title=hoa-b-c3-a0ng-vu-c3-b4ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451638.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451638.jpg" alt="123451638.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Hoa bàng vuông trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:13:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12930&amp;title=hoa-b-c3-a0ng-vu-c3-b4ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451636.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451636.jpg" alt="123451636.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Âu tàu đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:13:01 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12929&amp;title=-c3-82u-t-c3-a0uc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451635.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451635.jpg" alt="123451635.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Cột chủ quyền đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:12:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12928&amp;title=c-e1-bb-99t-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81nc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451634.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451634.jpg" alt="123451634.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Cổng phía Nam đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 02:10:57 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12927&amp;title=c-e1-bb-95ng-ph-c3-ada-namc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451633.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451633.jpg" alt="123451633.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://lichsu.hcmussh.edu.vn/3cms/?cmd=130&amp;art=1334546186182&amp;cat=3724201317451739830 Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tu Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:53:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12926&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-th-c3-a2n-th-e1-bb-8b-th-c6-b0-2ce1-bb-a6y-vi-c3-aan-th-c6-b0-e1-bb-9dng-v-e1-bb-a5tr-c6-b0-e1-bb-9fng-ban-tu&amp;cat=12"><img title="123451632.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451632.jpg" alt="123451632.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tặng quà cho các chiến sĩ Hải quân ở đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://ngocco.blogspot.com/2012/05/huong-ve-truong-sa-than-yeu.html Tặng xe đạp cho trẻ em trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:48:13 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12924&amp;title=t-e1-ba-b7ng-xec4-91-e1-ba-a1p-cho-tr-e1-ba-bb-em-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451630.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451630.jpg" alt="123451630.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://ngocco.blogspot.com/2012/05/huong-ve-truong-sa-than-yeu.html Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm tại chùa Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:47:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12923&amp;title=ngh-e1-bb-87-s-c4-a9c6-b0u-t-c3-ba-t-e1-ba-a1-minh-t-c3-a2m-t-e1-ba-a1i-ch-c3-b9a-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451629.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451629.jpg" alt="123451629.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://ngocco.blogspot.com/2012/05/huong-ve-truong-sa-than-yeu.html Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tu Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:45:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12922&amp;title=-c4-90-e1-bb-93ng-ch-c3-ad-th-c3-a2n-th-e1-bb-8b-th-c6-b0-2ce1-bb-a6y-vi-c3-aan-th-c6-b0-e1-bb-9dng-v-e1-bb-a5tr-c6-b0-e1-bb-9fng-ban-tu&amp;cat=12"><img title="123451628.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451628.jpg" alt="123451628.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chúc sức khỏe chiến sỷ Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://ngocco.blogspot.com/2012/05/huong-ve-truong-sa-than-yeu.html Có rất nhiều chó con trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:21:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12916&amp;title=c-c3-b3-r-e1-ba-a5t-nhi-e1-bb-81u-ch-c3-b3-con-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451622.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451622.jpg" alt="123451622.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Chào các bạn, tôi là chó đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:20:08 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12915&amp;title=ch-c3-a0o-c-c3-a1c-b-e1-ba-a1n-2c-t-c3-b4i-l-c3-a0-ch-c3-b3c4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451621.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451621.jpg" alt="123451621.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Chú chó này và nhiều chú chó khác sống với bộ đội tại S Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:19:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12914&amp;title=ch-c3-ba-ch-c3-b3-n-c3-a0y-v-c3-a0-nhi-e1-bb-81u-ch-c3-ba-ch-c3-b3-kh-c3-a1c-s-e1-bb-91ng-v-e1-bb-9bi-b-e1-bb-99c4-91-e1-bb-99i-t-e1-ba-a1i-s&amp;cat=12"><img title="123451620.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451620.jpg" alt="123451620.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Chú chó này và nhiều chú chó khác sống với bộ đội tại Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/06/cho-truong-sa.html Một chú chó sống trên tàu HQ 737 trực chiến tại Song Tử Tâ Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 01:18:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12913&amp;title=m-e1-bb-99t-ch-c3-ba-ch-c3-b3-s-e1-bb-91ng-tr-c3-aan-t-c3-a0u-hq-737-tr-e1-bb-b1c-chi-e1-ba-bfn-t-e1-ba-a1i-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2&amp;cat=12"><img title="123451619.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451619.jpg" alt="123451619.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Một chú chó sống trên tàu HQ 737 trực chiến tại Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012_06_01_archive.html Mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:46:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12892&amp;title=m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451598.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451598.jpg" alt="123451598.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Bình minh trên biển, Song Tử Tây nhìn từ xa Resource id #77 Sun, 10 Jun 2012 00:41:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12891&amp;title=b-c3-acnh-minh-tr-c3-aan-bi-e1-bb-83n-2c-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-nh-c3-acn-t-e1-bb-ab-xa&amp;cat=12"><img title="123451597.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451597.jpg" alt="123451597.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://gsdbuonmathuotdaklak.blogspot.com/2012/05/cua-vietdog-va-trangia-en-truong-sa.html Lễ diễu hành kỉ niệm 37 năm giải phóng quần đảo Trường Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:37:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12870&amp;title=l-e1-bb-85-di-e1-bb-85u-h-c3-a0nh-k-e1-bb-89-ni-e1-bb-87m-37-n-c4-83m-gi-e1-ba-a3i-ph-c3-b3ng-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-tr-c6-b0-e1-bb-9dng&amp;cat=12"><img title="12342344.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12342344.jpg" alt="12342344.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Lễ diễu hành kỉ niệm 37 năm giải phóng quần đảo Trường Sa tại xã đảo Song Tử Tây. Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Các đoàn vào viếng cảnh chùa Song Tử Tây. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:25:11 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12863&amp;title=c-c3-a1cc4-91o-c3-a0n-v-c3-a0o-vi-e1-ba-bfng-c-e1-ba-a3nh-ch-c3-b9a-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-&amp;cat=12"><img title="12342338.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12342338.jpg" alt="12342338.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Hệ thống điện gió trên đảo Song Tử Tây. Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:10:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12857&amp;title=h-e1-bb-87-th-e1-bb-91ngc4-91i-e1-bb-87n-gi-c3-b3-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-&amp;cat=12"><img title="12342333.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12342333.jpg" alt="12342333.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên đảo Song Tử Tâ Resource id #77 Fri, 08 Jun 2012 03:09:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12856&amp;title=h-e1-bb-87-th-e1-bb-91ngc4-91i-e1-bb-87n-n-c4-83ng-l-c6-b0-e1-bb-a3ng-m-e1-ba-b7t-tr-e1-bb-9di-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2&amp;cat=12"><img title="12342332.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12342332.jpg" alt="12342332.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Hệ thống điện năng lượng mặt trời trên đảo Song Tử Tây. Nguồn ảnh: http://vietnam.vnanet.vn/vnp/vi-vn/18/1593/default.aspx Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân, Phó chủ tịch Hội cựu chiến bi Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 01:58:14 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12795&amp;title=thi-e1-ba-bfu-t-c6-b0-e1-bb-9bngc4-90-e1-bb-97-qu-e1-bb-91cc3-82n-2c-ph-c3-b3-ch-e1-bb-a7-t-e1-bb-8bch-h-e1-bb-99i-c-e1-bb-b1u-chi-e1-ba-bfn-bi&amp;cat=12"><img title="1234_resize1123.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/1234_resize1123.jpg" alt="1234_resize1123.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thiếu tướng Đỗ Quốc Ân, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi ngư dân đang sinh sống ở Trường Sa. Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/191725/Default.aspx Các chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 01:56:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12794&amp;title=c-c3-a1c-chi-e1-ba-bfn-s-c4-a9-h-e1-ba-a3i-qu-c3-a2n-l-c3-a0m-nhi-e1-bb-87m-v-e1-bb-a5-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-&amp;cat=12"><img title="12342312.JPG" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12342312.JPG" alt="12342312.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây trên đường ra bãi tập. Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/191725/Default.aspx Chào cờ trên đảo Song Tử Tây. Resource id #77 Tue, 05 Jun 2012 01:54:20 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12792&amp;title=ch-c3-a0o-c-e1-bb-9d-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-&amp;cat=12"><img title="1234_resize1121.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/1234_resize1121.jpg" alt="1234_resize1121.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/92/92/191725/Default.aspx Các CCB của TP Uông Bí và TP Hạ Long thăm, tặng quà gia đình Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:24:12 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12710&amp;title=c-c3-a1c-ccb-c-e1-bb-a7a-tp-u-c3-b4ng-b-c3-ad-v-c3-a0-tp-h-e1-ba-a1-long-th-c4-83m-2c-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-giac4-91-c3-acnh-&amp;cat=12"><img title="12345_resize808.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12345_resize808.jpg" alt="12345_resize808.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Các CCB của TP Uông Bí và TP Hạ Long thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Quang trên đảo Song Tử Tây. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/doan-cong-tac-tinh-Quang-Ninh-hoan-thanh-tot-dep-chuyen-tham-Truong-Sa-2167368/ Lễ cắt băng khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo trên đ Resource id #77 Thu, 31 May 2012 20:11:19 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12704&amp;title=l-e1-bb-85-c-e1-ba-aft-b-c4-83ng-kh-c3-a1nh-th-c3-a0nh-t-c6-b0-e1-bb-a3ngc4-91-c3-a0i-tr-e1-ba-a7n-h-c6-b0ngc4-90-e1-ba-a1o-tr-c3-aanc4-91-e1&amp;cat=12"><img title="12345_resize803.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/12345_resize803.jpg" alt="12345_resize803.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Lễ cắt băng khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây, sáng ngày 5-5-2012. Nguồn ảnh: http://www.baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201205/Ghi-o-Truong-Sa-2168467/ Chùa ở đảo Song Tử Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:15:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12669&amp;title=ch-c3-b9ae1-bb-9fc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451510.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451510.jpg" alt="123451510.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng với các cháu thiếu niên và nhi đồng trên đ Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:15:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12668&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-v-e1-bb-9bi-c-c3-a1c-ch-c3-a1u-thi-e1-ba-bfu-ni-c3-aan-v-c3-a0-nhic4-91-e1-bb-93ng-tr-c3-aanc4-91-e1-ba&amp;cat=12"><img title="123451509.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451509.jpg" alt="123451509.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng với các cháu thiếu niên và nhi đồng trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng thăm và tặng quà cho các hộ dân trên đảo Son Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:14:24 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12667&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-th-c4-83m-v-c3-a0-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-cho-c-c3-a1c-h-e1-bb-99-d-c3-a2n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-son&amp;cat=12"><img title="123451508.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451508.jpg" alt="123451508.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng thăm và tặng quà cho các hộ dân trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng thăm và tặng quà lớp học trên đảo Song Tử Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:13:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12666&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-th-c4-83m-v-c3-a0-t-e1-ba-b7ng-qu-c3-a0-l-e1-bb-9bp-h-e1-bb-8dc-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-&amp;cat=12"><img title="123451507.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451507.jpg" alt="123451507.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng thăm và tặng quà lớp học trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:13:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12665&amp;title=th-e1-bb-a9-tr-c6-b0-e1-bb-9fng-b-e1-bb-99-n-e1-bb-99i-v-e1-bb-a5-2c-tr-c6-b0-e1-bb-9fng-ban-ban-t-c3-b4n-gi-c3-a1o-ch-c3-adnh-ph-e1-bb-a7-&amp;cat=12"><img title="123451506.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451506.jpg" alt="123451506.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng phát biểu tại buổi gặp gỡ quân, dân trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Đ/c Phạm Dũng trồng cây lưu niệm trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:12:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12664&amp;title=-c4-90-2fc-ph-e1-ba-a1m-d-c5-a9ng-tr-e1-bb-93ng-c-c3-a2y-l-c6-b0u-ni-e1-bb-87m-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451505.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451505.jpg" alt="123451505.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Đ/c Phạm Dũng trồng cây lưu niệm trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Dự lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Resource id #77 Thu, 31 May 2012 06:11:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12663&amp;title=d-e1-bb-b1-l-e1-bb-85-ch-c3-a0o-c-e1-bb-9d-t-e1-ba-a1i-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad&amp;cat=12"><img title="123451504.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451504.jpg" alt="123451504.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Dự lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây Nguồn ảnh: http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/251/0/2863/Mot_so_hinh_anh_hoat_dong_cua_doan_Ban_Ton_giao_Chinh_phu_cung Bên cột mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:24:32 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12659&amp;title=b-c3-aan-c-e1-bb-99t-m-e1-bb-91c-ch-e1-bb-a7-quy-e1-bb-81n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y&amp;cat=12"><img title="123451502.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451502.jpg" alt="123451502.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/y.jpg Hải đăng Đảo Song Tử Tây. Resource id #77 Thu, 31 May 2012 05:20:37 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=12656&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-90-e1-ba-a3o-song-t-e1-bb-ad-t-c3-a2y-&amp;cat=12"><img title="123451499.jpg" border="0" src="/gallery/data/12/thumbs/123451499.jpg" alt="123451499.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://i223.photobucket.com/albums/dd74/khanhphuoc/DSCN05951.jpg