HoangSa.Org /gallery Tue, 09 Feb 2016 02:45:55 -0500 PhotoPost Pro 7.0 60 Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:46 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11777&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb8.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb8.jpg" alt="cb8.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Về phía cuối trời... Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11776&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb7.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb7.jpg" alt="cb7.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Hoàng hôn biển vắng. Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11774&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb5.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb5.jpg" alt="cb5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Riêng một góc trời. Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:44 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11775&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb6.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb6.jpg" alt="cb6.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Thuyền và biển. Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11772&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb3.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb3.jpg" alt="cb3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Về bến lúc chiều buông Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:42 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11773&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb4.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb4.jpg" alt="cb4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Đảo xa. Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:41 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11771&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb2.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb2.jpg" alt="cb2.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Trời &amp; nước. Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh đảo quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:55:40 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11770&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nhc4-91-e1-ba-a3o-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="cb1.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cb1.jpg" alt="cb1.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Bình minh biển vắng. Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/sets/72157627399598599/with/6082679119/ Chùm ảnh quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:48:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11769&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="lightversion.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/lightversion.jpg" alt="lightversion.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của HuyBQ Chùm ảnh quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:48:05 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11768&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="hdr5.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/hdr5.jpg" alt="hdr5.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của HuyBQ Chùm ảnh quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:48:04 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11767&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="hdr4.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/hdr4.jpg" alt="hdr4.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của HuyBQ Chùm ảnh quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 27 Apr 2012 10:48:03 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11766&amp;title=ch-c3-b9me1-ba-a3nh-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="hdr3.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/hdr3.jpg" alt="hdr3.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của HuyBQ Hoàng hôn trên Bạch Long Vỹ Resource id #77 Mon, 16 Apr 2012 01:12:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11328&amp;title=ho-c3-a0ng-h-c3-b4n-tr-c3-aan-b-e1-ba-a1ch-long-v-e1-bb-b9&amp;cat=160"><img title="123451062.jpg" border="0" src="/gallery/data/160/thumbs/123451062.jpg" alt="123451062.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.sanhdieu.com.vn/images/upload/IMG_9796.JPG Ngọn hải đăng sừng sững giữa bốn bề biển cả Resource id #77 Mon, 16 Apr 2012 01:07:59 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11327&amp;title=ng-e1-bb-8dn-h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ng-s-e1-bb-abng-s-e1-bb-afng-gi-e1-bb-afa-b-e1-bb-91n-b-e1-bb-81-bi-e1-bb-83n-c-e1-ba-a3&amp;cat=160"><img title="12345_resize382.JPG" border="0" src="/gallery/data/160/thumbs/12345_resize382.JPG" alt="12345_resize382.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.sanhdieu.com.vn/images/upload/IMG_9964.JPG Bạch Long Vỹ giữa xanh thẳm trùng khơi, đẹp dịu dàng, trong Resource id #77 Mon, 16 Apr 2012 01:03:50 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=11326&amp;title=b-e1-ba-a1ch-long-v-e1-bb-b9-gi-e1-bb-afa-xanh-th-e1-ba-b3m-tr-c3-b9ng-kh-c6-a1i-2cc4-91-e1-ba-b9p-d-e1-bb-8bu-d-c3-a0ng-2c-trong&amp;cat=160"><img title="123451061.jpg" border="0" src="/gallery/data/160/thumbs/123451061.jpg" alt="123451061.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Bạch Long Vỹ giữa xanh thẳm trùng khơi, đẹp dịu dàng, trong veo như mắt biển. Nguồn ảnh: http://www.sanhdieu.com.vn/images/upload/IMG_0161.JPG Bản đồ quần đảo Cát Bà Resource id #77 Sat, 10 Mar 2012 11:18:18 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10692&amp;title=b-e1-ba-a3nc4-91-e1-bb-93-qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="Cat_Ba_map.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/Cat_Ba_map.jpg" alt="Cat_Ba_map.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh vn.trekkingtravel.com.vn Thuyền câu mực trên vùng biển đảo Long Châu Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:44:19 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10312&amp;title=thuy-e1-bb-81n-c-c3-a2u-m-e1-bb-b1c-tr-c3-aan-v-c3-b9ng-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-long-ch-c3-a2u&amp;cat=161"><img title="Cau_muc.JPG" border="0" src="/gallery/data/161/thumbs/Cau_muc.JPG" alt="Cau_muc.JPG" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: Ảnh http://forum.hanoifishing.com/gallery/showphoto.php?photo=114 Hải đăng đảo Long Châu Resource id #77 Sun, 26 Feb 2012 11:38:22 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=10311&amp;title=h-e1-ba-a3ic4-91-c4-83ngc4-91-e1-ba-a3o-long-ch-c3-a2u&amp;cat=161"><img title="36-Long_Chau.jpg" border="0" src="/gallery/data/161/thumbs/36-Long_Chau.jpg" alt="36-Long_Chau.jpg" /></a><br /><br />bởi: Đội Quế Hương<br /><br />Mô tả: http://vms-north.vn/NewsDetail.aspx?id=562 Biển đảo Bạch Long Vĩ Resource id #77 Mon, 04 Apr 2011 23:02:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5715&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-a1ch-long-v-c4-a9&amp;cat=160"><img title="1234356.jpg" border="0" src="/gallery/data/160/thumbs/1234356.jpg" alt="1234356.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://hoaphuongdo.vn/news/images/news/chinhtrixahoi/thang5/tuan1/nang%20gio.jpg Quần đảo Cát Bà Resource id #77 Fri, 01 Apr 2011 01:26:52 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=5539&amp;title=qu-e1-ba-a7nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="1234323.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/1234323.jpg" alt="1234323.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.newsmiletour.com/index.php?p=chi-tiet-tour&amp;id=133&amp;/H%C3%80%20N%E1%BB%98I%20%E2%80%93%20C%C3%81T%20B%C3%80 Biển đảo Cát Bà Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 04:23:51 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4917&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="1untitled25.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/1untitled25.jpg" alt="1untitled25.jpg" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://www.vnphoto.net/data/p8/8279_img_6828_1024_732.jpg Bãi biển Đồ Sơn Resource id #77 Mon, 07 Mar 2011 02:31:34 -0500 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=4893&amp;title=b-c3-a3i-bi-e1-bb-83nc4-90-e1-bb-93-s-c6-a1n&amp;cat=127"><img title="1untitled1.JPG" border="0" src="/gallery/data/127/thumbs/1untitled1.JPG" alt="1untitled1.JPG" /></a><br /><br />bởi: longtt88<br /><br />Mô tả: Nguồn ảnh: http://farm4.static.flickr.com/3379/3513265052_ff71e23722_o.jpg Đêm trên huyện đảo Cát Bà Resource id #77 Mon, 07 Sep 2009 17:46:18 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1880&amp;title=-c4-90-c3-aam-tr-c3-aan-huy-e1-bb-87nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="catba_181904.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/catba_181904.jpg" alt="catba_181904.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh chụp của KwangNN http://www.flickr.com/photos/photon2x3/6082679119/in/set-72157627399598599/ Đảo Hòn Dấu (Đồ Sơn-Hải Phòng) Resource id #77 Mon, 07 Sep 2009 17:46:17 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1878&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-d-e1-ba-a5u28-c4-90-e1-bb-93-s-c6-a1n-h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29&amp;cat=127"><img title="doson.jpg" border="0" src="/gallery/data/127/thumbs/doson.jpg" alt="doson.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh http://www.diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=7521&amp;page=4 Âu Tàu đảo Bạch Long Vỹ (hải Phòng) Resource id #77 Thu, 30 Apr 2009 17:19:15 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=1138&amp;title=-c3-82u-t-c3-a0uc4-91-e1-ba-a3o-b-e1-ba-a1ch-long-v-e1-bb-b928h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29&amp;cat=160"><img title="autau_bachlongvy.jpg" border="0" src="/gallery/data/160/thumbs/autau_bachlongvy.jpg" alt="autau_bachlongvy.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo Hoàng Hôn Trên đảo Cát Bà (Hải Phòng). Resource id #77 Wed, 15 Apr 2009 09:53:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=945&amp;title=ho-c3-a0ng-h-c3-b4n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a028h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29-&amp;cat=159"><img title="bt_nthn_mt_tri_hong_hn_trno_ct_b.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/bt_nthn_mt_tri_hong_hn_trno_ct_b.jpg" alt="bt_nthn_mt_tri_hong_hn_trno_ct_b.jpg" /></a><br /><br />bởi: thegioi_nhinnghieng<br /><br />Mô tả: Bắt &quot;Nữ thần mặt trời&quot;. Hoàng Hôn Trên đảo Cát Bà (Hải Phòng). Resource id #77 Wed, 15 Apr 2009 09:43:47 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=943&amp;title=ho-c3-a0ng-h-c3-b4n-tr-c3-aanc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a028h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29-&amp;cat=159"><img title="hong_hn_trnoct_b.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/hong_hn_trnoct_b.jpg" alt="hong_hn_trnoct_b.jpg" /></a><br /><br />bởi: thegioi_nhinnghieng Bạch Long Vỹ: Đảo Xanh, Biển Xanh Bên Bầu Trời Xanh Resource id #77 Fri, 27 Mar 2009 12:39:48 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=719&amp;title=b-e1-ba-a1ch-long-v-e1-bb-b9-3ac4-90-e1-ba-a3o-xanh-2c-bi-e1-bb-83n-xanh-b-c3-aan-b-e1-ba-a7u-tr-e1-bb-9di-xanh&amp;cat=160"><img title="bachlongvy2_154553.jpg" border="0" src="/gallery/data/160/thumbs/bachlongvy2_154553.jpg" alt="bachlongvy2_154553.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo Ngọc Cát Bà (hải Phòng) Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 16:31:45 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=663&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-ng-e1-bb-8dc-c-c3-a1t-b-c3-a028h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29&amp;cat=159"><img title="cat-ba.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/cat-ba.jpg" alt="cat-ba.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Biển Đồ Sơn Xanh Như Ngọc Resource id #77 Wed, 25 Mar 2009 13:43:35 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=616&amp;title=bi-e1-bb-83nc4-90-e1-bb-93-s-c6-a1n-xanh-nh-c6-b0-ng-e1-bb-8dc&amp;cat=127"><img title="biendoson.jpg" border="0" src="/gallery/data/127/thumbs/biendoson.jpg" alt="biendoson.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Vịnh Lan Hạ (cát Bà, Hải Phòng) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 17:01:06 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=513&amp;title=v-e1-bb-8bnh-lan-h-e1-ba-a128c-c3-a1t-b-c3-a0-2c-h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29&amp;cat=159"><img title="vinh_lan_ha.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/vinh_lan_ha.jpg" alt="vinh_lan_ha.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Đảo Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) Resource id #77 Mon, 23 Mar 2009 17:00:31 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=512&amp;title=-c4-90-e1-ba-a3o-h-c3-b2n-d-e1-ba-a5u28-c4-90-e1-bb-93-s-c6-a1n-2c-h-e1-ba-a3i-ph-c3-b2ng-29&amp;cat=127"><img title="hondau1.gif" border="0" src="/gallery/data/127/thumbs/hondau1.gif" alt="hondau1.gif" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn! Rực Rỡ Biển đảo Cát Bà Resource id #77 Sun, 22 Mar 2009 18:34:28 -0400 <a href="/gallery/showphoto.php?photo=443&amp;title=r-e1-bb-b1c-r-e1-bb-a1-bi-e1-bb-83nc4-91-e1-ba-a3o-c-c3-a1t-b-c3-a0&amp;cat=159"><img title="catba.jpg" border="0" src="/gallery/data/159/thumbs/catba.jpg" alt="catba.jpg" /></a><br /><br />bởi: sanleo<br /><br />Mô tả: Ảnh được sưu tầm trên Internet. Nếu các bạn biết rõ nguồn gốc bức ảnh, xin cung cấp thêm thông tin về tác giả của bức ảnh, thời gian chụp bức ảnh. Xin cảm ơn!